cs en de

Paradoxy ministra Jurečky

 Po celou dobu diskusí o nastavení podpůrných programů pro nastávající sedmileté období Společné zemědělské politiky Evropské unie (SZP) pro české zemědělce hájí Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) uplatnění principu redistribuce, který považuje za stěžejní princip podpory pro rodinné farmy v ČR.
 
 
Tento princip ale v naší zemi z rozhodnutí ministra zemědělství Mariana Jurečky a jeho úředníků nakonec uplatněn nebude, na rozdíl od celé řady jiných zemí EU, včetně sousedního Německa. Ministerstvo tak vyslalo k celé zemědělské veřejnosti jasný signál, že rodinné farmy stojí na okraji jeho zájmu přesto, že opakovaně hlásá podporu drobného podnikání. V této souvislosti je zcela paradoxní záměr ministra zemědělství kvůli podpoře menších pivovarů snížit současnou spotřební daň u piva. Nejen proto, že právě malé pivovary již od 90. let minulého století (právě po vzoru Německa) již daňovou výhodu oproti velkým pivovarům mají a platí spotřební daň poloviční.
 
Hlavní otázkou ale je, proč je podle ministra podpora jednoho sektoru podnikání v zemědělství a potravinářství možná, zatímco u jiného, mnohem významnějšího a skutečně zemědělského, možná není. Paradoxem je také to, že v případě snížení spotřební daně u piva by přišel o nemalé peníze státní rozpočet, zatímco při uplatnění principu redistribuce by naše zemědělství naopak o žádné peníze nepřišlo, a naopak by nebylo nutné přijímat princip degresivity, který snižuje finanční prostředky z podpor Pilíře I o pět procent.
 
Nejdůležitější je ale důsledek obou záměrů ministra Jurečky. V případě piva nebude mít případné snížení spotřební daně žádný zásadní vliv na domácí trh, i když spotřeba piva po zvýšení daně v roce 2010 exministrem financí Eduardem Janotou skutečně mírně klesla. Především ale na úkor nárůstu konzumace vína, které pro změnu vůbec žádnou spotřební daní zatíženo není. Konzumenti piva ale podle všeho nárůst cen piva zhruba o padesátník na půllitr „zkousli“ a i přes tento mírný nárůst ceny je pivo v naší zemi nejlevnější v EU a zřejmě i na světě. Možné zlevnění piva je tak zcela zbytečné a záměr ministra je proto jen populistickým výkřikem a zřejmě také prostředkem k jeho zviditelnění, i když mediálně je vidět docela dost. Podle názoru ASZ je také nešťastné prezentovat snížení spotřební daně u piva v době finalizace státního rozpočtu, protože případný výpadek v daňových příjmech by musel být kompenzován krácením jiných výdajů, třeba právě na zemědělství, kde ministr usiluje u navýšení rozpočtu pro svůj resort.
 
Úplně jiný příběh by ale byla podpora rodinných farem, respektive všech zemědělských podniků zvýšenou dotací na prvních 89 hektarů. V první řadě je nutné zdůraznit, že tuto podporu by mohly čerpat všechny, tedy i velké zemědělské podniky, takže by nešlo o žádnou diskriminaci. Z výpočtů, které má k dispozici kancelář ASZ navíc vyplývá, že princip redistribuce by v praxi naplňoval heslo „za málo peněz hodně muziky“. Celková suma finanční podpory, kterou by bylo možné i na základě rámce podpor stanovené EU uplatnit formou redistribuce, by na jednu stranu nepřesáhla pět procent z národní obálky, na druhou stranu by pomohla téměř 24 000 menším zemědělským podnikům hospodařícím na ploše více než 410 000 hektarů. Takto efektivně alokované finanční prostředky by pomohly především těm hospodářům, kteří pěstují hospodářské plodiny, o nichž sám ministr mluví, že je jejich produkci třeba podpořit – tedy speciální plodiny, jako je ovoce, zelenina nebo třeba chmel, které se obvykle pěstují na menších hektarových výměrách. Ve skutečnosti by tak nešlo jen o podporu rodinných farem, ale všech zemědělců, kteří produkují komodity náročnější na ošetřování, vyšší podíl lidské práce a náchylnější k extrémním projevům počasí. Princip redistribuce by díky tomu přispěl k žádoucí pestřejší skladbě plodin a produkci komodit s vyšší přidanou hodnotou. To vše jsou hesla, která pak sice ministr slovně hájí, ale v praxi už nenaplňuje. Také proto se podle názoru ASZ nedají v příštích letech očekávat nějaké významnější změny v dosavadní nevhodné struktuře českého zemědělství. Daňové zvýhodnění piva, i kdyby se tento záměr ministru zemědělství podařilo prosadit, tento vývoj bohužel nezachrání. 
 
Petr Havel


Zdroj: www.asz.cz


Další články