cs en de

Plodinová burza v Brně - zrušena

 Během včerejšího dne místo pravidelného e-mailu obsahující informace s cenami zemědělských komodit přišlo z Plodinové burzy Brno oznámení o jejím zrušení:

ZRUŠENÍ PLODINOVÉ BURZY BRNO.

 Z rozhodnutí pana ministra zemědělství ČR byla Plodinové burze Brna odejmuta licence dne 29.7.2015 a po našem odporu byla potvrzeno odejmutí licence dne 13.11.2015, na činnost podle zákona o komoditních burzách č. 229/1992 sb.

 Podle ust. § 37 odst. 1 písm. b) zákona o komoditních burzách se burza zrušuje a vstupuje do likvidace dnem právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k provozování burzy, pokud se v rozhodnutí nestanoví den pozdější.

Vzhledem k výše uvedenému, kdy i rozhodnutím Ministerstva zemědělství o odnětí povolení vyl výrokem II. jmenován likvidátorem Ing. Miroslav Beran, tedy burza ode dne právní moci rozhodnutí odnětí povolení k provozování nesmí vykonávat činnost a vstupuje do likvidace, a to bez ohledu na to, zda byla podána žaloba ke správnímu soudu a následně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. To tedy v praxi znamená, že likvidátor činí kroky k likvidaci společnosti. 

 Co se týče žaloby proti rozhodnutí správního orgánu k této byl připojen návrh na rozhodnutí o odkladném  účinky, který bohužel nebyl přiznán. V případě, že bude o žalobě rovněž rozhodnuto negativně a soud žalobě nevyhoví, pak bude podána k Nejvyššímu správnímu soudu tzv. kasační stížnost, což je opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně.
 
 
Zdroj: www.pbb.cz
 


Další články