cs en de

Plýtvání potravinami

 10.9.2014

ČT 24, Události, komentáře, 9. září 2014

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A již jsem toto téma uváděl, v Evropě se plýtvá potravinami. V Evropské unii se ročně vyhodí 90 milionů tun potravin, což představuje 180 kilogramů na obyvatele ročně. Nejvíce se vyhazuje ovoce a zelenina. Ministr zemědělství Marian Jurečka chce proto jednat s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou o možnosti financování potravinových bank. Do nich by výrobci a prodejci posílali zboží těsně před vypršením doby spotřeby. Tak a také jsem avizoval, že s námi ve studiu zůstane ministr zemědělství, tak ještě jednou dobrý večer.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Ten systém dnes je takový, že kdyby nakrásně chtěl obchodník darovat do té banky, řekněme, potraviny, které nejsou ještě prošlé, ale těsně před expirací, bude muset zaplatit DPH. Je tohle to věc, kterou budete měnit?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak tady došlo k výraznému posunu. My zhruba poslední tři měsíce komunikujeme s Ministerstvem financí, aby došlo ke změně, a nám se podařilo najít argumenty, které už dnes mají oporu jak v evropské legislativě, tak dokonce v naší legislativě, aby se nemusel měnit a novelizovat zákon, ale je tady jenom nutná změna metodického pokynu uvnitř Ministerstva financí, kdy už dnes je možno, aby maloobchodník se rozhodl, který se rozhodne darovat tyto potraviny do potravinové banky, tak může jít až na hodnotu jedné symbolické koruny nebo dokonce nula korun, a z toho samozřejmě se vypočítává DPH, tedy může to darovat prakticky bezplatně na účty potravinové banky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

To znamená, že ten systém opravdu bude takový, že on ocení a bude to oceňovat ten obchodník? Ocení, řekněme, tu potravinu na nula korun, z toho zaplatí tedy 0 % DPH a věnuje to té bance?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, věnuje to potravinové bance. A tady samozřejmě je jasně řečeno, že ta potravina může být potom použita jenom k těmto sociálně-humanitním účelům.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Tak, to jsem se chtěl na to navázat, ano.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Humanitárním a nemůže se potom vrátit už do obchodního řetězce.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Jaksi v České republice se velmi často hledá způsob, jak obejít zákony, jako obejít vyhlášky, nebojíte se a nebojí se Ministerstvo financí, že právě tohle to povede, řekněme, k nějakým podvodům nejenom daňovým, ale řekněme i jaksi optimalizaci, co se týče potravin?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak ono organizace potravinové banky, jak celosvětově, tak v České republice, je to organizace, která funguje dlouhodobě a která má svá jasně striktně daná pravidla, takže tady garance, že to zboží opravdu bude předáno té potravinové bance, a ta dává garanci, že už to zboží nebude vyvedeno někde do dalšího maloobchodního prodeje.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

To znamená, že se to bude týkat pouze té jedné potravinové banky. Nebude to moct, řekněme, ten obchodník nebo ten prodejce odkázat nějaké charitativní organizaci, která dál s tím bude nakládat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak standardně v České republice je opravdu využíván ten institut té potravinové banky, ale i vím já z vlastní zkušenosti, že dnes je možno, že i například charitní organizace může mít spolupráci napřímo s konkrétním obchodním řetězcem v konkrétním městě a může tu, řekněme, ten přesun toho zboží realizovat napřímo.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

No, a tam je právě ta moje otázka, jestli nebude docházet nebo nemůže docházet k podvodům.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak samozřejmě my budeme muset asi po debatě ještě s ministrem, s Ministerstvem financí najít případně ještě nějaký další zabezpečující mechanismus, aby k těm podvodům nemohlo docházet.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Nebojí se ministr financí nebo vy, nebojíte se výpadku DPH?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že ne, protože samozřejmě darovat to zboží, kdy ten obchodní řetězec se rozhodne, že ho daruje za tu symbolickou korunu nebo za tu nulu, kdy v případě se jedná o převod toho zboží, tak je to samozřejmě ztráta, protože on to zboží musel nakoupit za nějakou reálnou hodnotu, takže to dělá opravdu jenom v tom krajním případě, kdy se mu blíží ten konec té doby použitelnosti nebo spotřeby minimální trvanlivosti toho zboží a už ví, že ho nedokáže zpeněžit, tak alespoň ho může dát na tento účel, kdy nemusí platit likvidaci, řekněme, potom v nějaké kafilérii nebo v nějaké skládce komunálního odpadu a podobně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Věc, která mě napadá taky v té souvislosti, my se tady bavíme o plýtvání potravinami, to znamená v zásadě téma, lidé potravinami, řekněme, příliš si jich neváží, to znamená vyhazují, vyhazují ty věci. Mě by zajímalo ve chvíli, kdy jaksi toto plýtvání potravinami se nějakým způsobem omezí, jestli se to nedotkne samotné produkce potravin, to znamená, jestli ve výsledku se nemůže stát, že pro koncového zákazníka stoupne cena potravin? Klasický příklad byla pitná voda. Ve chvíli, kdy lidé jaksi vodou plýtvali, byla levná, ve chvíli, kdy začali šetřit, tak voda velmi zdražila.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady je ten zásadní problém a vy jste to částečně naznačil, že to největší plýtvání se ve vyspělých zemích odehrává v domácnostech, kde my tady tímto opatřením a potravinovými bankami to nedokážeme to plýtvání v těch domácnostech postihnout, v rozvojových zemích se nejvíce plýtvá při výrobě potravin, protože jsou tam nedokonalé technologie, takže opravdu jenom ta malá, poměrně malá výseč, řekněme, 10, 15 % toho plýtvání se odehrává právě v oblasti toho maloobchodu, takže já si nemyslím, že by tady toto množství zboží znamenalo to, že to bude mít nějaké zásadní na trh a na výrobu potravin.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Měl by se stát nějakým způsobem podílet na kontrole toho, kde ty potraviny končí a bude se stát tím zabývat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, samozřejmě, i když je tato potravina použitá pro tento sociální účel, pro tu potravinovou banku, tak samozřejmě i nadále ty potraviny musí být pod kontrolou dozorových orgánů, protože i tam musí být garantováno, že ta potravina je, potravina je zdravotně nezávadná.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Říká ministr zemědělství. Díky za vaši návštěvu a odpovědi. Mějte se hezky, na shledanou.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Také děkuji, pěkný večer.


Zdroj: eagri.czDalší články