cs en de

Podpora ekologickému zemědělství klesla prakticky sedmkrát

10.9.2015 

Nastavení podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova v období 2015-2020 na ekologii nehledí. Zatímco vyspělý svět prosazuje ekologická řešení, a to nejen v zemědělství, v České republice jdeme zase opačným směrem. Podpory na inovace a investice ekologických zemědělců dostanou mnohem menší podporu než dříve. Tyto informace zazněly na konferenci ekologického zemědělství Bioakademie 2015.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá jako velmi důležité nastavení podpory ekologického zemědělství v Programu rozvoje venkova. Bodová preference za ekologické zemědělství v tomto programovacím období výrazně klesla. V předchozích letech představoval ekologický přístup v žádostech o investiční dotace  zvýhodnění ve výši až 27 bodů. „Nynější snížení na pouhé čtyři body zřetelně ukazuje, že deklarovaná podpora ekologického zemědělství ze strany státu je pouze plané gesto. Podoba investičních opatření, která prošla Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, bude znamenat další brzdu pro ekologické zemědělství v ČR,“ poukazuje Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Doplňuje, že na straně jedné jsou požadavky státu, reprezentované Ministerstvem zemědělství ČR, aby ekologičtí sedláci intenzivně produkovali, což je často v rozporu s podmínkami, v jakých hospodaří. Na straně druhé, když zde existuje nástroj, jak vyžadovanou produkci smysluplně podpořit, tak není vůbec využit.

Ekologičtí zemědělci mají mnoho znevýhodnění a mají-li produkovat, musí mít k tomu vytvořené podmínky. A mezi ně patří například nastavení projektů.
 
 
Zdroj: pro-bio.cz
 


Další články