cs en de

Podpora ŽV na horách a podhorách? Zapomeňte…

 6.04.2014
autor:  ČSCHMS

V době vrcholících diskuzí nad podobou nových pravidel SZP pro roky 2015-2020 se v materiálech MZe objevila jedna nová, avšak pro intenzivněji zaměřené chovatele masného skotu, zcela zásadní změna v úrovni zatížení u AEO (nově AEKO). V návrhu na další období totiž MZe uvažuje, že u podopatření Ošetřování travních porostů bude maximální hranice zatížení snížena na 1,4 DJ/ha travního porostu (tj. 1,15 VDJ/ha). Doposud platí hranice maximálního zatížení na úrovni 1,5 VDJ/ha veškeré zemědělské půdy. 
 
Spodní hranice intenzity (dnes nastavena na úrovni 0,2 VDJ/ha TTP) by se podle současných návrhů MZe měla zvýšit na 0,3 VDJ/ha TTP (tj. 0,35 DJ/ha). Podle propočtů MZe by touto úpravou došlo k vyřazení 11 % zemědělců ze systému podpory v důsledku nesplnění minimální intenzity chovu hospodářských zvířat.
 
Představené návrhy pravidel SZP jsou už tak pro chovatele z méně úrodných oblastí velice nepříznivé (zejména snížení prostředků pro AEKO a LFA) a toto jen dokresluje, jak moc to MZe myslí s podporou živočišné výroby v těchto oblastech vážně. Náš svaz podnikne všechny možné kroky, aby toto nastavení bylo ještě změněno.


Zdroj: www.agris.cz


Další články