cs en de

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 27. 6. 2018

 29.6.2018

Obvykle se začátek žní očekává na přelomu měsíce června a začátkem července v nejteplejších oblastech ČR (jižní Morava) a také na lehkých písčitých půdách. Za posledních 10 let nebyl zaznamenán začátek žňových prací v tak brzkém termínu jako v roce 2018. Letošní nezvyklý začátek žňových prací byl ovlivněn nestandartním průběhem počasí, kdy veškeré plodiny zkrátili fenologické fáze (např. kvetení u řepky, které trvá 3-4 týdny, tak bylo letos ukončeno za 14 dní), a tím se urychlilo i dozrávání porostů jak obilovin, tak i řepky.
 
Dle šetření SZIF k 27. 6. 2018 začala sklizeň základních obilovin a řepky zhruba o 14 dříve, než bývá obvyklé v porovnání s předchozími sklizňovými ročníky. Žně začaly především na jižní Moravě, ale i v jiných oblastech ČR především v důsledku sucha, které zapříčinilo předčasné dozrávání porostů.
 
Začala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno cca 7 tis. ha) a řepky (sklizeno 3,3 tis. ha). Sklizeň ostatních obilovin je teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 10,3 tis. ha ploch základních obilovin s celkovou produkcí 57,1 tis. tun a 3,3 tis. ha řepky s celkovou produkcí 9 tis. tun. Nástup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly. Nejvíce obilovin je sklizeno ve Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je sklizen ozimý ječmen na ploše 4,5 tis, ha a 1,2 tis. ha. Řepka v těchto krajích je sklizena z 1 tis ha ve Středočeském kraji a z 2,3 tis. ha v Jihomoravském kraji.
 
Aktuální průměrný výnos podle šetření SZIF k 27. 6. 2018 činí u základních obilovin 5,56 t/ha a u řepky 2,68 t/ha.
 
Porovnání s předchozím rokem 2017 není možné, neboť v tomto termínu sklizeň ještě neprobíhala a ani nejsou k dispozici osevní plochy jednotlivých obilovin a řepky, které budou k dispozici až 4. 7. 2018, kdy ČSÚ vydá první odhady sklizně spolu se strukturou osevu v roce 2018.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články