cs en de

Pozvánka na veřejnou diskuzi zemědělců se zástupci resortu, veřejných výzkumných institucí a ÚZEI

Ministerstvo zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na veřejnou diskuzi zemědělců se zástupci resortu, veřejných výzkumných institucí a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Beseda se uskuteční ve středu 6. května 2015 od 9:30 hod. na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, v místnosti č. 400.

Zahájení besedy a úvodní slovo

  • Ing. Jindřich Šnejdrla, náměstek ministra zemědělství pro Úsek komodit, výzkumu a poradenství
  • Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., ředitelka odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství

Prezentace - zástupci výzkumných institucí prezentují činnost jednotlivých výzkumných ústavů, po každé prezentaci následuje diskuze

  • Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
  • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
  • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
  • Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Z důvodu omezené kapacity sálu Vás žádáme, abyste svůj zájem o účast na besedě nahlásili na e-mailové adresy Tereza.Pradeova@szif.cz a Irena.Lukasova@szif.cz. Potvrzení účasti Vám bude obratem zasláno.

Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Miloš Jirovský, 1. náměstek ředitele Fondu a zástupce ředitele Fondu

 


zdroj: www.asz.cz


Další články