cs en de

Předběžné tržní konzultace k veřejným zakázkám na letecké aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech

 2.3.2015
 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství (dále jen “zadavatel“) připravuje veřejné zakázky s názvem „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2015 – 2016“ a „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Orlické hory, Vysočina, Slezské Beskydy) v roce 2015“.
 
Své záměry a představy o podmínkách soutěže představí v rámci veřejné předběžné tržní konzultace, která se bude konat ve čtvrtek 5. 3. 2015 od 14:00 hod. v hlavní budově zadavatele v místnosti č. 400, na adrese Těšnov 17/65, 110 00, Praha 1 – Nové Město  a zároveň Vás  na tuto akci zve.
 
Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. V rámci zvoleného modelu bude představen záměr zadavatele, včetně některých navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak budou moci k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit.
 
Možnost účastnit se tohoto jednání je otevřená.

Zdroj: eagri.cz


Další články