cs en de

Předseda Zěmědělského svazu jednal s premiérem Sobotkou

 Předseda svazu Martin Pýcha se dnes osobně setkal s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou na Úřadu vlády.
 
Předseda svazu na úvod poděkoval premiérovi za schválení znovuzavedení tzv. zelené nafty a seznámil ho s charakteristikami českého zemědělství, především s jeho specifickou strukturou zaměstnanosti. Hlavním tématem jednání bylo blížící se projednání nastavení Společné zemědělské politiky na národní úrovni a především pak nového PRV vládou. Pýcha zdůraznil, že klíčovou prioritou by měla být podpora živočišné výroby a investic, přičemž současná podoba PRV této prioritě neodpovídá. Je paradoxem, že v novém PRV se významně zvyšuje podpora ekologického zemědělství a environmentálních aspektů bez významnější vazby na zemědělskou produkci. Premiér Sobota přislíbil v této věci pomoc a vyžádal si od Zemědělského svazu konkrétní požadavky na změnu textu PRV. K těmto požadovaným změnám následně vyžádá stanovisko ministra zemědělství s apelem na změnu v orientaci PRV na dalších šest let. Druhým příslibem Sobotky vůči zemědělcům je organizace schůzky se zástupci zemědělských organizací, až bude toto téma na pořadu dne před hlasováním vlády o PRV. Sobotka vyjádřil souhlas s podporou živočišné výroby i investic a také doporučil téma změny PRV otevřít na následujícím jednání tripartity, která bude mít dle požadavku svazu na programu také SZP.
 
Mezi další body jednání patřil stav zemědělského výzkumu, ve kterém Sobotka vidí vážné problémy s efektivitou, které si pravděpodobně vyžádají i systémové změny. Řeč přišla také na nutnost řešit dlouhodobě a systémově problémy s pravidelným suchem především pak na Jižní Moravě.
 
 Zdroj: www.zscr.cz
 


Další články