cs en de

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ je úspěšně dokončen

 10.9.2014
 
Ministerstvo zemědělství úspěšně dokončilo koordinaci projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07, který probíhal od 1. listopadu 2011 do 31. 8. 2014. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti byl předán dodavatelem O2 Czech Republic, a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) 29. 8. 2014 a splnil cíl, který si vytyčil, tedy zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.
 
Projekt měl v letních měsících mnoho finálních aktivit, probíhaly poslední dokončovací práce, testy, vlastní akceptace i přechod nového systému na provozní prostředí. Činnosti probíhaly v souladu s nastaveným harmonogramem Ministerstva vnitra – Odboru strukturálních fondů, a splnění všech termínů mělo za úkol dokončit všechny práce v měsíci srpnu. Jednalo se o systémy, které přímo ovlivňují systém dotací v objemu zhruba 30 miliard Kč ročně pro ČR. V závěrečné fázi projektu bylo třeba některé části Projektu upravit tak, aby nebyly zastaralé dříve, než se nasadí do produkčního provozu. Potřebné změny jsou provedeny zejména s ohledem na zajištění řádného příjmu dotací na jaře 2015 a jejich následné administrace včetně výplat a kontrol.
 
Přesto, že projekt od svého počátku provázela spousta potíží, podařilo se s drobnými výhradami dílo předat Ministerstvu zemědělství na konci srpna 2014. V měsíci září byly akceptační výhrady vypořádány a nově nastavený systém je již k dispozici svým klientům z celé škály zemědělské veřejnosti.
 
Vzhledem k tomu, že projekt byl velkou částí financován z prostředků Integrovaného Operačního Programu (IOP) z Evropské Unie, bude od října 2014 probíhat pětiletá udržitelnost projektu, která zajistí minimálně po dobu 5ti let provoz celého systému registrů na Ministerstvu zemědělství.
 
Na závěr patří dík projektovým týmům na straně dodavatele i ministerstva, jejichž zaměstnanci zvládli závěrečnou etapu projektu na výbornou a bez jejichž úsilí by výsledek byl nejistý.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články