cs en de

Propojíme sedláky se spotřebiteli

 U praktického rozvoje myšlenky farmářských trhů, tedy návratu ke starým osvědčeným tradicím v podobě přímého prodeje lokálních a regionálních produktů malými zemědělci a zpracovateli konečnému spotřebiteli, stáli před několika lety i zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR a sdružení Pod platany. Ti teď podepsali memorandum o širší spolupráci obou organizací týkající se zejména propagace lokálních a regionálních produktů, ale i celkové osvěty a informovanosti společnosti o roli rodinných farem.
 
Sdružení Pod platany je členem Asociace farmářských tržišť ČR, jejíž snahou je zvyšovat a udržet kvalitu farmářských trhů. Stejně jako ostatní členové této organizace je tak vázáno kodexem, jehož součástí je řada podmínek týkajících se samotné organizace trhu a charakteru potravin zde prodávaných. To mimo jiné návštěvníkům zajišťuje, že produkty na těchto trzích nabízené jsou vysoce kvalitní a s jasným původem.
 
Od chvíle, kdy se členové sdružení Pod platany podíleli na vzniku prvního velkého trhu v Praze (na Vítězném náměstí), jich uspořádali již stovky, a to např. v pražském Karlíně, na Černém Mostě, na Spořilově či na Rajské zahradě v Praze 14. „Byly to pro nás velmi cenné zkušenosti, díky kterým jsme si uvědomili, že je stále třeba intenzivněji propojovat obě zúčastněné strany – prodejce a zákazníky. Rádi bychom lidem, kteří na farmářských trzích nakupují, ale i širší veřejnosti více přiblížili přírodu a její zákonitosti, zemědělství a zpracování produkce na menších farmách rodinného typu – tedy práci, ale třeba i životní příběhy sedláků, jejichž výrobky si nakupují. A těžko pro tyto účely hledat ideálnějšího partnera než Asociaci soukromého zemědělství,“ řekl předseda sdružení Pod platany Karel Czaban.
 
 „Propagace rodinného typu hospodaření a bližší seznámení veřejnosti se životem na rodinných farmách a jejich pozitivním vlivem na život na venkově je jedním z dlouhodobých cílů naší stavovské organizace. Již několik let se o to snažíme prostřednictvím stále populárnější soutěže Farma roku či slavností pro rodiny s dětmi, pořádanými na konkrétních farmách našich členů v rámci celé republiky. Nyní tedy máme v této oblasti naší činnosti spojence a budeme moci rozvinout širší spolupráci,“ uvedl předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.
 
Ta se bude týkat, jak zástupci obou organizací avizovali, zejména osvěty a informovanosti společnosti o práci a výsledcích činnosti českých zemědělců, propagace lokálních a regionálních produktů a jejich nejkratší cesty ke spotřebiteli včetně podpory prodeje produkce alternativními způsoby, ale i organizace společných odborných a společenských akcí a medializace rodinných farem.
 
O realizaci konkrétních bodů spolupráce budeme průběžně informovat.
 
Hlavní kancelář ASZ
 
Zdroj: www.asz.cz
 


Další články