cs en de

Průlomová dohoda: zemědělci budou pomáhat při návratu dropa velkého na Znojemsko

01.07.2014
 
 
Průlomová dohoda: zemědělci budou pomáhat při návratu dropa velkého na ZnojemskoPraha, 1. července – Způsob zemědělského hospodaření má podstatný vliv na množství rostlin a živočichů, kteří v krajině žijí. Právě proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uzavřela dohodu s jednou z největších zemědělských firem na Znojemsku. Dohoda by v konečném důsledku měla připravit vhodné podmínky pro návrat dropa velkého [1], jednoho z nejtěžších létajících ptáků světa, který ze Znojemska vymizel před dvaceti lety. Do dlouho připravovaného řešení zapojí AOPK ČR 100 ha státních pozemků, kde má právo hospodařit. Dohoda vstoupila v platnost právě dnes.
 
„Vycházeli jsme ze zkušeností ze sousedního Rakouska. Jednoznačně se ukazuje, že citlivé obhospodařovaní krajiny prospívá motýlům, drobným ptákům či koroptvím. Protože drop velký žije v Rakousku o pár kilometrů dál, doufáme, že mu změnou hospodaření připravíme podmínky pro jeho návrat do České republiky. Místo systému příkazů a zákazů upřednostňujeme při zajišťování péče o krajinu spolupráci s místními hospodáři,“ vysvětluje František Pojer, ornitolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Zemědělci se zavázali vyčlenit přibližně sto hektarů velký blok půdy, kde bude vyseta speciálně navržená mozaika plodin (jetelotravní směsky, proso, vičenec, pohanka, vojtěška, řepka či ozimá pšenice a krmná kapusta). Část plodin bude víceletých, některé se na podzim zaorají, nebo sklidí. Nebudou se používat chemická hnojiva a pesticidy, při kosení plodin se bude důsledně postupovat od středu k okrajům, aby zejména polní ptáci a savci měli možnost přesunout se do sousedního porostu [2]. Na dalších více než sto hektarech kolem bude zemědělské hospodaření uzpůsobeno tak, aby ptáci a další živočichové nebyli nadměrně rušeni a negativně ovlivňováni. S realizací těchto opatření se začne letos na podzim.
 
„Já sám dropy tady u nás pamatuji, ale s intenzivním zemědělstvím se postupně vytratili. Rádi se proto zapojíme do změny hospodaření na našich pozemcích. Těším se že se zvýší stavy drobné zvěře a navrátí se k nám také drop,“ vysvětluje Ivan Martinec ze společnosti Agrospol Hrádek.


Zdroj: www.mzp.cz


Další články