cs en de

První rodinná farma se letos otevře veřejnosti nedaleko Pelhřimova

 Organizace spojených národů se rozhodla upřít v letošním roce pohled lidstva k půdě a vyhlásila jej Mezinárodním rokem půdy. Cílem této iniciativy je zejména zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy a jejího udržitelného obhospodařování. Asociace soukromého zemědělství, která se tématu půdy a její ochrany věnuje dlouhodobě, proto v jeho rámci uspořádá přímo na statcích svých členů šest Selských slavností určených jak odborné veřejnosti, tak lidem z obcí a měst, a to včetně naučného a zábavného programu pro rodiny s dětmi. 

Ten bude velmi bohatý, připravený ve spolupráci s osvědčenou společností Park tři věže, chybět nebude ani možnost prohlídky hospodářství či nákupu farmářských produktů. Součástí každé akce však bude i půldenní seminář, zaměřený vždy na jedno konkrétní a zásadní téma týkající se půdy. Bude probíhat formou přednášek a diskusí s nejrůznějšími odborníky na danou problematiku, zástupci organizací, ale i samotnými sedláky a vlastníky půdy. 
 
„Několik akcí tohoto typu jsme na statcích našich členů uspořádali již v loňském Mezinárodním roce rodinných farem. Jednoznačně se potvrdilo, že čeští sedláci, kteří hospodaří na rodinných gruntech, se mají čím pochlubit a že širokou veřejnost možnost lépe poznat tento typ hospodaření velmi láká. Čtyř celodenních slavností se vloni zúčastnilo téměř 20 tisíc návštěvníků,“ vysvětluje předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík a dodává: „Sedláci se dnes stávají hybnou silou ve všech oblastech zemědělské politiky, kterou se může náš stát chlubit jako přínosnou pro zlepšení účinné ochrany krajiny a především půdy. Kde jinde proto uskutečnit semináře spojené s tématikou půdy než právě na statcích?“   
 
První letošní Selská slavnost se uskuteční v sobotu 16. května na Farmě Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem, která se v loňském roce umístila na stříbrné příčce prestižního klání Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku. 
 
Manželé Hrnčířovi se na své farmě pod vrchem Křemešník v tichém prostředí Českomoravské vysočiny věnují chovu a výcviku koní. Zdeněk Hrnčíř tak navázal na tradici svého otce, který zde již téměř před půlstoletím založil stanici plemenných hřebců. Kompletně opravená farma s moderními stájemi, krytou jezdeckou halou a 90 hektary luk a pastvin v režimu ekologického zemědělství slouží také jako jedna ze dvou státem uznaných odchoven pro testování a posuzování chladnokrevných koní. Zároveň je častým dějištěm chovatelských akcí. K dispozici je na farmě i zasedací místnost, nově pak apartmán v selském stylu pro potřeby agroturistiky. 
Prosečské slavnosti budou ve znamení koní – konkrétně ukázek parkurového skákání či možnosti projížděk kočárem taženým plemennými hřebci. Ale nejen to – pro děti bude připravena naučná stezka národního bohatství, řemeslná stezka, historická vesnička, šermířské souboje, bubnování pro celou rodinu či vystoupení skupiny Myš & Maš a další zajímavý program.  
 
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ
 


Další články