cs en de

Reakce Ministerstva zemědělství na prohlášení Hlavního hygienika ČR k pozměňovacímu návrhu poslankyně Margity Balaštíkové

 28.4.2014

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství není předkladatelem pozměňovacího návrhu a s tímto vědomím k němu přistupuje. Důrazně se však ohrazujeme proti tvrzení hlavního hygienika, že by Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) neměla personální a odborné zkušenosti v oblasti kontroly jakosti a nezávadnosti potravin. Činnost SZPI je vysoce profesionální, což dokazují i výsledky jejích kontrol v oblasti potravinářství. Na zítřejším jednání Zemědělského výboru PS bude předložen další pozměňovací návrh poslankyně Balaštíkové, který upraví dozorovou a kontrolní činnost v oblasti potravinářství. Návrh počítá s tím, že by SZPI vykonávala dozor nad stravováním v tzv. otevřených provozech (v restauracích a bufetech), zatímco ve školních jídelnách a zdravotnických zařízeních by dozor nadále spadal pod hygienickou službu. Je nutno zdůraznit, že ČR jsou spolu se Slovenskem a Slovinskem jedinými třemi zeměmi EU, kde kontrolu stravovacích služeb neprovádí potravinářská inspekce, a tedy nespadá do gesce MZe.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe


Zdroj: eagri.czDalší články