cs en de

Reakce ministra životního prostředí Richarda Brabce na reportáž v pořadu Reportéři ČT

 20.05.2014
 
Česká televize v pondělí 19. května 2014 odvysílala v pořadu Reportéři ČT reportáž s názvem Stíny minulosti ministra Brabce. Redaktor Jan Moláček v ní vykonstruoval absurdní příběh o mé údajné účasti na špatném hospodaření Penzijního fondu Vyšehrad, který byl obchodně propojen se společností Log-I-Con, kde jsem byl před lety členem dozorčí rady. Považuji za nutné uvést veškeré okolnosti na pravou míru a ohradit se proti záměrnému očerňování mé osoby.
 
Do dozorčí rady společnosti Log-I-Con, a.s. jsem byl nominován v červnu 2007 rozhodnutím představenstva státní společnosti Unipetrol, a.s., kde jsem v té době pracoval jako řadový zaměstnanec finančního úseku. Unipetrol, a.s. byl v té době 45 % akcionářem ve společnosti Log-I-Con, a.s.
 
Předmětem činnosti společnosti Log-I-Con, a.s., bylo v době mé účasti v dozorčí radě především zpracování hromadných dat, vedení účetnictví, atd. Proto také Log-I-Con, a.s. smluvně poskytovala některým penzijním fondům administrativní služby, tedy zasílání dopisů, komunikaci s pojištěnci, atd. Tato činnost byla navíc poskytována pouze do dubna 1999, kdy byla definitivně ukončena. Až do poloviny r. 2001, kdy Unipetrol, a.s. svůj akciový podíl odprodala a skončilo tak moje fungování v dozorčí radě, společnost Log-I-Con, a.s. poskytovala účetní služby a zpracování hromadných dat několika menším firmám, ovšem ve výrazně omezenějším objemu než dříve.
 
Náplní práce dozorčí rady, ve které jsem z pozice státního zaměstnance společnosti Unipetrol působil, bylo dle zákona a stanov společnosti Log-I-Con, a.s, kontrola hospodaření společnosti, kontrola finančních výkazů, stavu pohledávek a závazků, apod. Ze zákona se jednalo o kontrolu hospodaření společnosti Log-I-Con, a.s., a nikoliv o hospodaření penzijních fondů. Takové oprávnění jsem nikdy neměl a ani mít nemohl. V orgánech společnosti Log-I-Con, a.s., se za mé účasti nikdy nerozhodovalo o obchodní strategii a investování do nákupu cenných papírů Penzijního fondu Vyšehrad ani žádného jiného penzijního fondu. Tato rozhodnutí byla činěna na úrovni vedení jednotlivých penzijních fondů, se kterými jsem neměl nic společného.
 
Odmítám rovněž spekulace o údajném propojení s osobami kolem skupiny Terciér, včetně v reportáži zmiňovaného pana Nebeského, se kterým jsem se nikdy v životě nepotkal.
 
V dozorčí radě společnosti Log-I-Con, a.s. jsem zastupoval zájmy akcionáře – státní společnosti Unipetrol, a to dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud bych měl pochybnosti o jakémkoliv svém minulém profesním působení, nikdy bych si nedovolil se ucházet o žádnou veřejnou funkci, o to méně o funkci ministra.
 
Je mi samozřejmě velmi líto všech lidí, kteří v penzijních fondech přišli o své peníze. Reportáž pana Moláčka však považuji za nesmyslnou spekulaci s cílem záměrně poškodit moji osobu.
 
 
Mgr. Richard Brabec
 
ministr životního prostředí


Zdroj: www.mzp.cz


Další články