cs en de

Rekordní počet Jednotných žádostí

 27.05.2014
autor: SZIF

V letošním roce byl podán historicky nejvyšší počet Jednotných žádostí. K datu ukončení řádného podání žádostí Státní zemědělský intervenční fond přijal téměř 30 tisíc žádostí. Možnost požádat o podporu prostřednictvím Jednotné žádosti trvá až do 9. června 2014.
 
K 15. květnu bylo podáno 29 600 žádostí, což je o 800 žádostí více než v loňském roce. Konečný počet se ještě navýší, žadatelé mají totiž možnost využít lhůtu 25 kalendářních dnů pro podání po řádném termínu. U žádostí, podaných v době od 16. května do 9. června, však bude udělena sankce ve výši 1 % z celkově přiznané dotace za každý pracovní den. Po 9. červnu už Jednotnou žádost podat nelze.
 
Stejně jako v loňském roce byla naprostá většina žádostí podána elektronicky přes aplikaci Portál farmáře s pomocí zaměstnanců Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského a intervenčního fondu. Nejvíce žádostí bylo v rámci těchto okresních pracovišť přijato ve Frýdku-Místku, dále ve Vsetíně a v Praze.
 
Zemědělcům bude na základě Jednotné žádosti rozdělena částka téměř 32 miliard korun. Konečnou částku může ještě ovlivnit vývoj směnných kurzů.
 
Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF
 
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.


Zdroj: www.agris.cz


Další články