cs en de

Restituční nároky k Bečvářovu velkostatku budou přehodnoceny

 4.8.2014
 
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a Státní pozemkový úřad intenzivně spolupracují na objasnění restitučních nároků k Bečvářovu velkostatku.
 
Státní pozemkový úřad (SPÚ) činí kroky vedoucí k přezkoumání všech pochybností vzniklých v konkrétních případech. V některých došlo z iniciativy SPÚ k obnově řízení,
v jiných jsou či byla zkrácena přezkumná řízení.
 
V případech, kde již probíhá vyšetřování Policie ČR, se SPÚ připojil jako poškozený. Úřad analyzuje možnosti zahájení soudních řízení, a pokud budou naplněny zákonné podmínky, hodlá uplatnit svá zjištění u civilních soudů v občanskoprávním řízení.
 
Státní pozemkový úřad již před medializací restituce Bečvářova velkostatku přijal opatření k tomu, aby se podobné případy nemohly opakovat. Z dosavadního šetření SPÚ vyplývá, že okolnosti tohoto případu jsou však naprosto ojedinělé a pochybnosti v tomto případě vzniklé nelze vztahovat na veškerá rozhodnutí bývalých pozemkových úřadů a SPÚ v oblasti restitucí.
 
S ohledem na povinnost mlčenlivosti, neveřejnost různých probíhajících řízení, ochranu veřejného zájmu a práv třetích osob, nelze v současné době poskytnout konkrétnější informace k jednotlivým osobám. Ministerstvo zemědělství a Státní pozemkový úřad jsou připraveny v souladu se zákonem zveřejnit příslušná rozhodnutí, jakmile nabudou právní moci.

Zdroj: eagri.cz


Další články