cs en de

Rodinné farmy jako centrum dění na venkově Pokles zaměstnanosti na venkově způsobený potřebou snižovat náklady na průmyslovou produkci zemědělských surovin ve velkých podnicích. Útlum společenského života v obcích, růst koncentrace pracovních příležitostí ve městech generující pokles možností zaměstnání na vesnici. Řešení? Jedna z mála alternativ pracovních příležitostí na venkově, stejně jako zapojení do řady aktivit v obcích a podílení se na jejich vedení je (a bylo tomu tak i po staletí) v rukou sedláků a jejich rodinných farem.
 
DSCF3738Jaký význam pro obec mají sedláci u nás a jaký na Slovensku? Tato otázka bude stěžejním tématem mezinárodního semináře pořádaného Asociací soukromého zemědělství v sobotu 20. září na farmě rodiny Marákových ve Zvonovicích u Vyškova. V rámci široké diskuse vystoupí se svými příspěvky místopředseda Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček a předseda Združenia vlastnikov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Vladimír Kočárik.
 
Jde o v pořadí čtvrtý seminář, který tato stavovská organizace na farmách svých členů pořádá v rámci Mezinárodního roku rodinných farem. Uzavře se jím kruh seminářů, které přinesly návrhy řešení jednotlivých témat tzv. „Křížové cesty českého sedláka“. V průběhu podzimu budou zpracována do uceleného sborníku a ten předán coby podklad pro další diskusi politické reprezentaci, vysokým školám, výzkumným ústavům a dalším institucím.
 
A co dalšího čeká širokou veřejnost v sobotu na farmě rodiny Marákových? Možnost její prohlídky s osobním výkladem majitele farmy, předsedy ASZ Vyškov Jiřího Maráka a jeho syna Šimona. Ti se věnují čistě rostlinné výrobě na celkem 270 hektarech velmi úrodné půdy jižní Hané. Základními plodinami jsou pšenice, sladovnický ječmen a řepka, na množitelských porostech pěstují hospodáři čičorku a hořčici, a to jak na vývoz do Francie, tak pro Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku. Uskladnění veškeré produkce umožňuje Marákovým nová víceúčelová hala, v plánu má mladý farmář rozjezd živočišné výroby a s ním spojenou výstavbu stáje. 
 
Zejména pro rodiny s dětmi bude na farmě připraven celodenní program v podobě osvědčené farmářské a řemeslné stezky, historické vesničky, IQ stezky v korunách stromů, dílniček či herny pod širým nebem pro nejmenší, také výstavka hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Nebude chybět ani vystoupení folklórního souboru, ukázka orby s koňmi, dogdancing či populární bubnování pro celou rodinu, k poslechu zahraje skupina Q-styl. Své produkty zde bude nabízet celá řada farmářů z okolí, a to kozí a ovčí sýry, masné výrobky, oleje, koření, med a medovinu či vína.
 
Farma rodiny Marákových bude otevřena od 10.00 do 16.00 hodin, seminář je plánován na 13.00. Jste srdečně zváni i s celými rodinami!
 
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ
 
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články