cs en de

Rodinné farmy v přízni veřejnosti. Budou i u ministra?

 Rodinné farmy a témata s nimi spojená přitahují stále více pozornost široké veřejnosti. Potvrdila to velmi vysoká účast návštěvníků veletrhu zemědělské techniky Techagro, kteří v pondělí 31. března zavítali na seminář nazvaný „Rok rodinných farem“. Pořádala jej Asociace soukromého zemědělství v kongresovém sále na brněnském výstavišti. Tříhodinový program nabídl nejen vystoupení mnoha významných hostů, ale i podnětnou diskusi. Jednalo se o první letošní akci organizovanou touto stavovskou organizací u příležitosti OSN vyhlášeného Roku rodinných farem, nikoliv však poslední. 

„Cílem Roku rodinných farem je celosvětově zdůraznit jejich důležitost při produkci potravin, ochraně krajiny a venkovské kultury, udržování biodiverzity a snižování chudoby. Zároveň i přitáhnout pozornost politiků a úředníků k více než 400 milionům rodinných farem po celém světě,“ řekl předseda ASZ Josef Stehlík.

Dočkají se i rodinné farmy v České republice takové přízně politiků, jakou by si vzhledem ke svému významu zasloužily? Prozatím se zdá, že jejich podpora zůstává pouze v rovině slovní i v případě nového ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ten hned v úvodu zmínil, že v ČR jsou malé a střední podniky podporovány, na rozdíl od ostatních států EU, kde je tomu přesně naopak, pouze jednou třetinou celkových finančních podpor. Sám ovšem zásadní krok k tomu, aby se to do budoucna změnilo, zatím neučinil, ač k tomu má jedinečnou příležitost. Směrem k rodinným a zejména těm nejmenším farmám mohl vyslat jasný signál své podpory v podobě zavedení zvýšené platby pro každého zemědělce na prvních až 89 hektarů, která by přinesla efekt nejen jim, ale venkovu celkově. Zřejmě se tak však nestane. „O zavedení tzv. redistributivní platby, tedy platby pro na první hektary, pro příští programové období neuvažujeme, zůstaneme u současného systému přímých plateb.“ oznámil ministr. Dlužno ale dodat, že v rámci stávajícího systému se bude muset respektovat postupné snižování plateb přesahujících hranici 150 tisíc Euro na podnik. K tomu zároveň šéf resortu podotkl, že v rámci degresivity nepočítá s možností odpočtu mzdových nákladů na podnik.

„Česká republika a Slovensko se nevyužitím možnosti zavést zvýšenou platbu na první hektary stanou v rámci EU v podstatě výjimkami, neboť většina ostatních členských států se k této formě platebního nároku přiklonila nebo přikloní“ konstatoval místopředseda ASZ Jan Štefl, který se před dvěma týdny zúčastnil akce k mezinárodnímu roku rodinných farem v Evropském parlamentu a dodal: „Smutným faktem zůstává, že u nás je, na rozdíl od zbytku Evropy, stále opomíjen obrovský neekonomický význam rodinných farem, zejména jejich přínos pro venkovský život, rozvoj venkova, udržení

 

 

pracovních míst na venkově, neodcházení lidí do měst a také přirozená snaha o místní zaměstnání co největšího počtu zejména rodinných příslušníků. I v Evropském parlamentu se otevřeně hovořilo o tom, že dotace vložené do velkých zemědělských podniků se mnohdy stávají kontraproduktivními, protože například podnik nakoupí moderní techniku a zařízení, následně ihned propustí část zaměstnanců, protože je pro zemědělskou prvovýrobu již nepotřebuje a další práci se mu pro ně nevyplatí vymýšlet.“  

O to důležitější v letošním Roce rodinných farem bude ukázat jak odborné veřejnosti, tak lidem z obcí a měst význam rodinného hospodaření pro venkov i celou společnost. Výbornou příležitostí k tomu budou čtyři semináře uspořádané na farmách členů ASZ, z nichž každý poukáže na tři největší problémy českého zemědělství a nabídne jejich reálné řešení právě prostřednictvím rodinných farem. Součástí všech akcí bude i naučný a zábavný celodenní program pro rodiny s dětmi včetně možnosti prohlídky farmy, zvířat a zemědělské techniky.

Již nyní si vás dovolujeme na tyto akce co nejsrdečněji pozvat. Kdy a kde se uskuteční?

26. dubna           Galloway farma Roupov                                            Plzeňský kraj

31. května          Farma rodiny Hájkových, Jeníkov                           Středočeský kraj

5. července        Farma rodiny Tvarůžkových, Hlubočec                 Moravskoslezský kraj

20. září Farma rodiny Marákových, Zvonovice                                  Jihomoravský kraj         

Pozvání na ně přijala i většina hostů, kteří vystoupili v rámci brněnského semináře. Byl to generální sekretář České biskupské konference monsignor Tomáš Holub, který opět zdůraznil, že soukromí zemědělci jsou pro církev tím pravým partnerem do budoucna. „V rodinných farmách spatřujeme nám velmi blízkou záruku tradice a budoucnosti,“ řekl.     

I další přednášející ve svých vystoupeních potvrdili význam rodinných farem. „Půda nepatří pouze této, ale dalším a dalším generacím. To si právě rodinná hospodářství uvědomují moc dobře a podle toho s ní zacházejí,“ řekl ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Jiří Hladík.

„Za alarmující považuji fakt, že v České republice je v rámci zemědělství ze všech států Evropské unie největší podíl velkých subjektů, největší průměrné výměry obhospodařované půdy a nejnižší podíl rodinných pracovníků (32,4 %) oproti až 90 % v jiných státech,“ informoval ředitel odboru zemědělských statistik ČSÚ Jiří Hrbek

Ekonom Tomáš Doucha z ÚZEI zmínil nesporné výhody rodinných farem – větší pružnost při využití vlastních zdrojů, vyšší úroveň spolupráce a s tím spojenou diverzifikaci činnosti a v neposlední řadě i naplňování konceptu multifunkčního charakteru zemědělství.  

 

 

 

O uzavření memoranda o spolupráci mezi ČZU v Praze a ASZ informoval její prorektor Petr Heřmánek. „Prvním praktickým výsledkem, který může mít do budoucna vliv na rozvoj rodinných farem u nás, je dvousemestrální ekonomicko-manažerský kurz. Ten počínaje letošním lednem umožňuje na naší univerzitě doplnit vzdělání v tomto směru přihlášeným členům asociace. Mnozí z nich aktuálně zvažují finalizaci vlastní produkce a obchodní činnost a tento kurz jim jistě napomůže k vyhodnocení jejich možností.“

Na srovnání velmi podobných problémů rodinného hospodaření u nás a na Slovensku se ve svém vystoupení zaměřil Vladimír Kočárik,  předseda Združenia vlastnikov pôdy a agropodnikatelov Slovenska, se kterým asociace navázala spolupráci. Jednou z jejích náplní bude i série výměnných návštěv mezi českými a slovenskými sedláky.

Možnost připojit se do diskuse na téma rodinné farmy teď máte i vy. Stačí navštívit jednu z výše uvedených akcí v rámci Roku rodinných farem. Že jde o téma velmi aktuální a zasluhující si pozornost, plně dokázal první seminář. 

 

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ ČR a Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČRDalší články