cs en de

Sedláci požadují urychlené výplaty loňských závazků státu za ozelenění

 5. května 2016 

Výplata v loňském roce poprvé vyhlášené platby na greening (tj. na ozelenění) za postupy zemědělců příznivé pro klima a životní prostředí ve výši 1943 Kč na hektar zemědělské půdy, která je důležitou částí přímé platby, nabrala již citelné zpoždění. Jednoznačně to vyplynulo z šetření, které mezi několika tisícovkami svých členů provedla v těchto dnech Asociace soukromého zemědělství ČR. Ministerstvem zemědělství avizovaná výplata těchto závazků státu na počátek roku 2016 u většiny oslovených sedláků dosud ještě neproběhla, zhruba třetině z nich dokonce schází písemné rozhodnutí o nároku na tuto výplatu. 
 
Zemědělci přitom již v těchto dnech podávají Jednotné žádosti o platby na další rok. Tyto nárokové peníze za provedená opatření a služby na obhospodařovaných polnostech na základě veřejné objednávky pochopitelně zemědělcům citelně schází. A to jak malým, tak i větším sedlákům, neboť jsou ohroženy pravidelné splátky bankovních úvěrů za zemědělskou techniku a další investice či nezbytné výdaje na provoz v sezóně, které v tomto období vrcholí. 
 
Předsednictvo ASZ ČR je přesvědčeno, že několikaměsíční zpoždění ve výplatách přímých plateb proti předchozím rokům jsou nejen důsledkem rostoucí administrativní náročnosti a celkové složitosti, ale také proto, že zajištění jejich včasného vyřízení nebyla ze strany odpovědných úředníků věnována potřebná pozornost. Členové Asociace soukromého zemědělství ČR proto požadují, aby odpovědné orgány, tj. Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond, tuto situaci neprodleně napravily. 
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR
Kontakt:
 
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ
tel.: 604 849 294 
e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články