cs en de

Sedláci si váží podpory církve v oblasti vydávání pozemků

 Asociace soukromého zemědělství ČR přijala s povděkem výzvu předsedy České biskupské konference kardinála Dominika Duky k bezodkladnému vrácení půdy soukromým zemědělcům adresovanou vládě.
 
Řada sedláků a vlastníků půdy se mnohdy i více než dvacet let domáhá vydání pozemků, na které má dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku sice právo, ale nemůže s nimi jakkoliv nakládat.
 
„Naše organizace dlouhodobě usiluje o zákonnou možnost, resp. vymahatelnost, navrácení těchto zemědělských pozemků. Věřím, že společně s církevními představiteli, v nichž cítíme přirozené spojence, se nám v tomto směru podaří učinit další potřebné kroky. Ty by byly bezpochyby obrovským pozitivem pro celý venkov, neboť vydáním pozemků by došlo k narušení velkých půdních celků, jež rozhodně neprospívají české krajině,“ uvedl předseda ASZ ČR Josef Stehlík.
 
Hlavní kancelář ASZ ČR
 
Zdroj: www.asz.cz
 
 


Další články