cs en de

Seminář ke Světovému dni výživy

Výzkumný ústav potravinářský Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pořádají pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR seminář ke Světovému dni výživy, který si připomínáme 16. října jako 70. výročí založení organizace OSN pro výživu a zemědělství. Téma letošního Světového dne výživy, je vyjádřeno podtitulem „Zdravá výživa začíná na poli“, což odkazuje na letošní Mezinárodní rok půdy. Seminář se koná ve středu dne 20. října 2015 od 9.30 hod. v budově MZe ČR (Těšnov 17, 117 05, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400. Účast na semináři není zpoplatněna. Termín přihlášení zájemců je 8. října 2015 na adrese michal.kulik@mze.cz nebo tel. 221 812 002. Drobné občerstvení zajištěno.

Datum: 20.10.2015  9:30 – 14:00
Místo konání: Budova MZe (Těšnov 17, 117 05, Praha 1), velká zasedací místnost č. 400.
Organizátor: Ing. Ctibor Perlín, CSc., tel. 296 792 344, 737 287 019; Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., tel. 777 135 571
Kontakt: Ing. Michal Kulík
ministerský rada
tel. 221 812 002
michal.kulik@mze.cz
Ministerstvo zemědělství
Tématické zaměření akce: Potraviny, výživa, půda, zemědělství, FAO
Cílová skupina: Laická i odborná veřejnost
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
 


Přílohy:

Pozvánka - Světový den výživy 2015


zdroj: www.eagri.cz


Další články