cs en de

Seminář „Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem“

 24.6.2014
 
Dne 19. 6. 2014 se na Ministerstvu zemědělství uskutečnil odborný seminář pořádaný Ministerstvem zemědělství a Českým svazem pivovarů a sladoven nazvaný „Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem“ konaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.
 
Seminář, zaměřený hlavně na pivovary, sladovny a pěstitele chmele, byl rozdělen do čtyř částí. Po úvodním slovu pana ministra byla první část věnována situaci na trhu pivovarnictví, chmelařství a sladovnictví (přednášející Vladimír Balach a Pavel Šponer). Druhá část se týkala podmínek agrárního zahraničního obchodu s mimounijními zeměmi a možnosti podpory exportu ze strany Ministerstva zemědělství (přednášející Petr Ježek). Poslední přednášející se zaměřil na specifika trhu potravin v Japonsku (Marcel Sauer).
 
Pivo, slad i chmel byly identifikovány jako zboží, které jednak významně reprezentuje Českou republiku v zahraničí, jednak má další potenciál růstu objemu prodeje.
 
V následující diskuzi se účastníci semináře vyjádřili k možnostem další podpory exportu ze strany Ministerstva zemědělství a byly projednávány návrhy na možnosti spolupráce státní správy, vládních agentur a profesních organizací pro zefektivnění této podpory.


Zdroj: eagri.cz


Další články