cs en de

Setkání Družstev Evropa v Praze

 Ve dnech 24. a 25. 11. se v Praze sešli zástupci Družstva Evropa, organizace zastupující zájmy družstevního sektoru v Evropě. Družstva Evropa je relativně nová organizace – vznikla v roce 2006. Organizace zahrnuje 171 členských organizací ze 37 zemí Evropy, sdružují více než 256 tis. družstevních podniků, jež zaměstnávají téměř 5,5 mil. osob a nakonec Družstva Evropa má na 160 mil. jednotlivých členů.
 
Dne 24. 11. se konala v Top Hotelu Praha konference s názvem „Aktuální situace na českém a evropském výrobním, spotřebním, bytovém a zemědělském družstevnictví a úloha družstev v hospodářské struktuře členských zemích EU“. Této konference se zúčastnil prezident Družstev Evropa Dirk J. Lehnhof a další zástupci této evropské organizace, dále přijali pozvání zástupci Svazů českých a moravských výrobních, zemědělských, bytových a spotřebních družstev, zástupci z ministerstva zemědělství, KZPS a mnoho dalších hostů.
 
Konferenci vedl předseda představenstva Družstevní asociace ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák, který konferenci zahájil a krátce představil prezentující hosty. Jako první svystoupil prezident Družstva Evropa Dirk. J.Lehnof, který pochválil hojnou reprezentaci Družstev Evropa. Seznámil přítomné s touto organizací, představil její cíle a poslání. Hlavním úkolem je zastupování podniků a firem v Evropě – z různých zemí a různých sektorů. Všichni mají rovné podmínky. Mezi politické priority priority patří posílení vlivu politiky v Evropě ve prospěch družstev.  Důležitým posláním je přivézt mladé lidi – udělat družstevnictví atraktivní. Je důležité najít způsoby jak si vychovat nástupce. „Pokud budeme společně silní ve spolupráci, dokážeme spoustu věcí“ ukončil svou řeč prezident Družstev Evropa.
 
 
 
 
 
Následovala prezentace předsedy svazu bytových družstev RNDr. Jiří Bárta, který krátce představil svaz od historie po současnost. Následovala prezentace Ing. Juračky, zástupce spotřebních družstev. Ten představil úspěšný maloobchodní řetězec COOP, jehož prodejen po celé ČR jer 2800, což je i v době uzavírání maloobchodů a vystavování supermarketů v ČR velký úspěch. Problémem je ovšem nekalá konkurence. Dále vystoupil předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha. Představil svaz, jeho aktivity v čele s projektem Zemědělství žije!, a také se zmínil o problémech v českém zemědělství. Pýcha již delší dobu podporuje názor, že je dobré se spojovat a vytvářet silnější družstva. Další prezentující byla Ing. Soňa Van Deelenová ze Svazu českých a moravských výrobních družstev s poutavým videem představující výrobní družstva. Ona také říká, že je obtížné prosazovat zájmy samostatně a že je lepší se spojit s ostatními svazy a při střetu zájmů hledat kompromis.
 
V závěru konference vystoupil Ing. Jindřich Šnejdrla, náměstek ministra zemědělství. „Družstevnictví jako takové, je geniální myšlenka.“ Je nutné snahu družstevnictví podporovat. Myšlenka sdružování pomůže českých zemědělcům se v Evropském poli uplatnit. Pokud zemědělci nepochopí, že ve sdružování je síla a Evropská unie jim to umožňuje, tak to bude složité.
 
Na konferenci také vystoupil František Nestával, který zastoupil ministra a náměstka průmyslu a obchodu a také Jan Wiesner, prezident konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. 
 
Následující den proběhlo v Praze jednání zástupců evropských zemí, členů představenstva  Družstev Evropa, jehož členem je předseda představenstva DA ČR JUDr. Rostislav Dvořák na půdě Družstevní asociace České republiky. Jedním z bodů programu jednání bylo shrnutí rozpočtu 2015 a plán na rok 2016 nebo podpora mladých družstevníků.
 
 
Na toto setkání připravil občerstvení Zemědělský svaz České republiky oslovením svých členů, protože je důležité prezentovat české výrobky. Ing. Zdeněk Houška dovezl na toto setkání mléčné výrobky od Madety, Ing. Josef Lukášek, předseda ZEPO Bohuslavice, a. s. obstaral uzenářské a lahůdkářské výrobky a Ing. Jaroslav Vaňous, předseda ZD Sloupnice poskytl také masné a uzenářské výrobky. Tímto našim členům velmi děkujeme!
 
 
 
Ing. Jana Sixtová
 
 
 
Zemědělský svaz ČR   
 
Zdroj www.zscr.cz


Další články