cs en de

Slovo ministra – mladí zemědělci

 18.3.2014

Zemědělec, 17. března 2014

Na Žofínském fóru věnovaném českému zemědělství a reformě Společné zemědělské politiky jsem přednesl řadu úkolů, které mě a všechny moje spolupracovníky na ministerstvu čekají. Hovořil jsem například o tom, že bych byl rád, kdyby se do měsíce uzavřelo jednání o financování druhého pilíře Společné zemědělské politiky, tedy rozvoje venkova. Velkým problémem, se kterým se venkov už nějakou dobu potýká, je stabilizace jeho obyvatelstva. Cesty k ní jsou různé, ale tou hlavní je zajištění pracovních příležitostí, protože životaschopný venkov se odvíjí od rozvoje malého a středního podnikání. Snahou také je zlepšit věkovou strukturu v zemědělství. Mladé lidi, kteří se rozhodnou podnikat v resortu, proto chce naše ministerstvo i v budoucnu podporovat. V rámci přímých plateb bude například od roku 2015 tato podpora součástí nového schématu, a to formou určité 25% prémie k základní platbě. Tuto možnost jsem velmi přivítal. Podpora mladých zemědělců je totiž nezbytným předpokladem obrody českého a moravského venkova.


Zdroj: eagri.czDalší články