cs en de

Slovo ministra - Pravidla ekologického zemědělství

 20.5.2015
 
autor: Zemědělec, 18. května 2015
 
Česká republika zaujímá v Evropě, pokud jde o podíl ploch v ekologickém zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy, přední místa. O nových pravidlech pro ekologickou produkci jsme v uplynulém týdnu jednali s kolegy v Bruselu. Jedním z důležitých témat zasedání Rady pro zemědělství a rybářství EU v posledním roce totiž je, jak zajistit kontrolu a dodržování pravidel ekologického zemědělství. Cílem je kompromisní návrh, na kterém by se shodly všechny členské státy Unie. My považujeme za nezbytnou každoroční kontrolu, kdy inspektoři přijdou osobně na ekologickou farmu nebo do podniku. Tak totiž udržíme transparentnost a důvěryhodnost podnikání v ekozemědělství. Spotřebitel se pak může spolehnout, že produkty, které kupuje, jsou oprávněně označeny certifikátem bio. Zároveň ale musí být systém nastavený tak, aby zbytečně nezatěžoval drobné ekologické zemědělce a potravináře. Tedy ty, kteří se při svém hospodaření chovají šetrně k životnímu prostředí a poskytují základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. A není jich málo, vždyť od roku 1990, kdy byly registrovány první tři ekologické farmy, jejich počet k poslednímu prosinci loňského roku vzrostl na více než 4000 certifikovaných ekologických farem obhospodařujících téměř 500 000 hektarů zemědělské půdy.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články