cs en de

Spolupráce Asociace s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO)

 ASZ ČR se stala součástí Vzdělávací platformy pro rodinné farmy, která je zastřešována Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Platforma slouží k navázání spolupráce a výměně informací týkajících se rodinných farem v celosvětovém měřítku. Jejím cílem je zvýšit informovanost a přispět ke konkrétním krokům pro podporu rodinných farem.
 
Co je „Vzdělávací platforma pro rodinné farmy“?
 
Tato platforma digitalizuje kvalitní informace týkající se rodinných farem. Zahrnuje vnitrostátní předpisy, pravidla a další dokumenty vyplývající z politiky daného státu. Naleznete zde i odborné články z výzkumu, příklady nejlepší praxe a nejrůznější publikace o rodinném hospodaření.

Kdo jsou její uživatelé?
 
Platforma je určena pro širokou škálu uživatelů - od vládních orgánů a akademické sféry přes nevládní organizace až po samotné farmáře, ale i veřejnost. Dalšími uživateli webového portálu jsou například Evropská organizace pro mladé farmáře (CEJA), Světová banka, Africký institut agrárních studií, Latinskoamerická síť zastřešující všechny organizace pro malovýrobu (CLAC), Světová organizace farmářů a mnoho dalších.
 
Kdo platformě přispívá?
 
Na portál přispívá akademická sféra, zemědělské organizace, mezinárodní organizace, kooperativy i veřejnost. Ti všichni poskytují nejen dokumenty včetně legislativy, ale také sdělují novinky ze své země a posílají pozvánky na důležité události, konference a jednání týkající se rodinných farem.
 
Jaké jsou výhody jejího využívání?
 
Využívání světové platformy s širokou škálou informací může pomoci různým organizacím v zahájení politické diskuze a přiklonění následných rozhodnutí ve prospěch rodinných farem. Jednoduchý přístup k více než čtrnácti tisícům dokumentům může podpořit informovanost a konkrétní kroky pro podporu rodinných farem po celém světě.
 
Podpora rodinných farem – nejen v Evropě
 
Nejnovější články například informují o tom, že portugalská Madeira přijala nový zákon č. 29/2016, který podporuje rodinné farmy na Azorech a ostrovech Madeiry. Podobně v Ázerbájdžánu podpořili rozvoj a aktivity zemědělských kooperativ prostřednictvím nového práva č. 270-VQ. Naopak prezident USA se v červenci 2016 zavázal k rozvoji a implementaci „Strategie pro globální potravinovou bezpečnost, odolnost a výživu“. Brazílie v červnu 2016 přijala novou vyhlášku č. 53.052 tzv. „Udržitelný program rodinných farem v rámci nejjižnějšího státu Brazílie Rio Grande do Sul“.  
 
Pokud byste chtěli na tuto platformu přispět nějakým článkem či informací, obraťte se, prosím, na Veroniku Jenikovskou (veronika.jenikovska@asz.cz).
 
Internetová stránka platformy: www.fao.org/family-farming/en/
 
Kamila Lohrová
Zdroj: www.asz.cz


Další články