cs en de

Spolupráce rostlinolékařů ÚKZÚZ s polskými kolegy

 30.11.2016
 
Ve dnech 29. - 30. 11. probíhá v prostorách ÚKZÚZ v Opavě bilaterální setkání polských a českých rostlinolékařů. Smyslem setkání je vzájemná výměna zkušeností a přístupu při práci v terénu, a to jak při provádění kontrol, tak také odborných činností.
 
Setkání se účastní zejména rostlinolékařští terénní inspektoři - 12 odborníků z polského Hlavního inspektorátu ochrany rostlin a semenářství a 12 odborníků z ÚKZÚZ.
 
Po úvodním vzájemném představení národních odborných úřadů se účastnici podělili o své zkušenosti v oblastech kontroly přípravků na ochranu rostlin, integrované ochrany rostlin a sledování a potlačování škůdců a původců chorob rostlin. Diskuze se také týkala problematiky karanténních chorob bramboru, zejména původce hnědé hniloby bramboru, jejíž význam v posledních letech narůstá. 
 
Věříme, že tímto setkáním bude založena tradice pravidelné česko-polské spolupráce v oblasti rostlinolékařské péče.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články