cs en de

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke kontrolnímu nálezu NKÚ v OP Rybářství 2007 - 2013

 2.6.2014
 
Tisková zpráva – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na Operační program Rybářství 2007–2013 a prověřil 33 projektů za celkem 128,5 milionu korun. Podstatné je, že ze strany OP Rybářství hladina významné chybovosti v projektech nepřekročila 2 %, jak stanovuje metodika kontroly čerpání evropských dotací. OP Rybářství jako celek tak lze označit za funkční. NKÚ v této souvislosti pak vyhodnotil řídicí a kontrolní systém programu jako účinný.
 
Chyby, na něž NKÚ poukazuje, se vztahují v podstatě pouze k jedinému projektu z celkem 33 kontrolovaných – a to k projektu Ryba domácí. Ministr zemědělství Marian Jurečka se k uvedenému projektu staví dlouhodobě negativně. „Není pro mě žádným překvapením, že NKÚ kritizuje projekt Ryba domácí. Osobně jsem měl vůči tomuto projektu v minulosti velké výhrady. Ihned po svém nástupu na Ministerstvo zemědělství jsem také rozhodl o zrušení navazujícího projektu Ryba sladkovodní za více než 60 milionů korun,“ řekl ke zprávě NKÚ ministr Jurečka.
 
Ministerstvo zemědělství se při tvorbě pravidel pro navazující operační program v programovém období 2014 – 2020 bude snažit o to, aby se výtky, které ve své zprávě uvádí NKÚ, v budoucnosti neopakovaly.
 
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe


Zdroj: eagric.z


Další články