cs en de

Stát je nesolidním partnerem v oblasti obnovitelných zdrojů energie

 Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR je silně znepokojeno situací, která vznikla v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nevypsání cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie ze strany Energetického regulačního úřadu je jednoznačně důsledkem nečinnosti a nechuti státu již dříve řešit neadekvátní nastavení výše dotace zejména u fotovoltavických elektráren.
 
Nastalá situace se ale nedotkne pouze fotovoltaického průmyslu, nýbrž i řady sedláků – členů Asociace soukromého zemědělství ČR, kteří se po vzoru zemědělců z ostatních států rozhodli v rámci diverzifikace aktivit pro výstavbu menších bioplynových stanic, jež jim umožňují efektivně zužitkovávat veškerý faremní odpad.
 
V tomto oboru navíc nejde o zdaleka první ránu pod pás, kterou stát všem zúčastněným uštědřil. Jen namátkou uvádíme řadu dalších, které se vztahují k období posledních několika let:
 
zrušení daňové úlevy,
 
zavedení solární daně a změna odpisových sazeb (pouze u fotovoltaických elektráren),
 
neustálý tlak na již zkolaudované stanice na úpravu a modernizaci technologií,
 
změny v legislativě, které způsobují nutnost zavádět nová měření, postupy zpracování údajů a evidence pro případné kontroly,
 
od 1. 1. 2016 zrušení osvobození platby daně za elektřinu.
 
Příkladů, kdy stát motivoval a nasměroval podnikatele k určitému druhu činnosti a posléze svévolně a zcela zásadně měnil podmínky pro daný podnikatelský záměr, je však mnohem více. Jako příklad z poslední doby nechť poslouží třeba podpora širší struktuře produkce
 
farem z Programu rozvoje venkova na jedné straně a jejich následná diskriminace zbytečnou a byrokratizující podmínkou tzv. „aktivního“ zemědělce na straně druhé.
Hazardování s lidskou snahou a důvěrou ve stabilní a transparentní podnikatelské prostředí – tak Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR vnímá přístup státu k situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Považuje ho za alarmující, nedůstojný a žádá nápravu. Státu nyní nic nebrání v naplnění závazků a poukázání zálohových plateb.
 
Předsednictvo ASZ ČR
 
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články