cs en de

Svaz pro ochranu zemědělské půdy

 V současných dnech probíhá meziresortní připomínkové řízení novely zákona č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu, jehož navrhované znění znepokojuje zemědělce vzhledem k nedostatečnému řešení ochrany zemědělské půdy před jejím nevratným zastavováním. Zemědělský svaz ČR připravil pro Ministerstvo životního prostředí stanovisko k předkládanému návrhu zákona včetně požadovaných změn. Klíčovými požadavky jsou oddělení procesů územního plánování a stavebního řízení a nesnižování odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále ZPF).
 
Připravovaná novela zákona má sice za cíl ochranu zemědělské půdy a udržení její kvality, nicméně obsahuje jisté nedostatky. „Novela zákona na ochranu ZPF je do značné míry limitována stavebním zákonem, který obsahuje současně dva procesy – územní plánování a stavební řízení. Tyto dva nástroje fakticky rozhodují o využití konkrétního území a do jisté míry mají převahu. Pokud se změna využití pozemku dostane do územního plánu, není pak příliš prostoru pro nesouhlas k jejímu odnětí ze ZPF,“ vysvětluje provázanost právních předpisů JUDr. Stanislav Marchal, CSc., právní specialista Zemědělského svazu ČR.
 
Tato současná koncepce se z hlediska péče o životní prostředí nejeví jako šťastná. „Prosazujeme názor, že by bylo účelné, aby Ministerstvo životního prostředí iniciovalo změnu platné právní úpravy tak, aby došlo k přijetí samostatných, oddělených zákonů upravujících územní plánování a stavební řízení,“ sděluje jeden z požadavků Zemědělského svazu ČR jeho předseda Ing. Martin Pýcha.
 
Dalším nedostatkem předkládané novely jsou možnosti snížení odvodů (poplatků) za odnětí zemědělské půdy zemědělské prvovýrobě. „S tímto nemůžeme souhlasit. Každé snížení odvodů přináší ve svém důsledku i oslabení celého legislativního nástroje ochrany a každá udělená výjimka z placení odvodů umožňuje další uvolnění hranic a rozšiřování těchto výjimek,“ varuje předseda svazu Pýcha.
 
Apel Zemědělského svazu je oprávněný, jelikož rozsah trvalého odnětí půdy ze ZPF je skutečně alarmující. V posledních letech dosahuje cca 12–15 ha denně, v roce 2013 byl denní úbytek 13 ha zemědělské půdy. Za deset let se takto nevratně zastaví celá nelesní rozloha jednoho našeho průměrného okresu a to nejčastěji z důvodů výstavby průmyslových budov, skladových areálů, bytové výstavby a dopravní infrastruktury. „Nenávratně ztrácíme nejcennější zdroj, který máme,“ konstatuje Pýcha.


Zdroj: www.zscr.cz


Další články