cs en de

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata

Praha 16. ledna 2017 – Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na VCS - masná telata. Na dotaci, o kterou se žádalo v rámci Jednotné žádosti 2016, je vyčleněno téměř 662 milionů korun. Částka bude rozdělena mezi více než 5,5 tisíce žadatelů.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také chov telete masného typu. Opatření, které má podpořit chovatele, se vztahuje na masná telata, která se narodila v hospodářství žadatele v období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.

Celkově je na tuto podporu určena částka 661,9 milionu korun, která bude rozdělena mezi 5 645 žadatelů. Výše sazby je 9 312,99 Kč / VDJ.

Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou 5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

Snahou SZIF je, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. U dotačních titulů v rámci Jednotné žádosti 2016, jejichž výplaty se spustily už koncem loňského roku, se to daří. Vydávání 90 % rozhodnutí u jednotlivých opatření je splněno v předstihu oproti harmonogramu, a to dokonce v řádu týdnů. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Další články