cs en de

SZPI a Generální ředitelství cel podepsali memorandum o spolupráci

 25. 09. 2014
 
Novou dohodu o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím cel (GŘC) a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) dnes podepsali plk. Mgr. Petr Kašpar, generální ředitel GŘC a ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI. Účelem dohody je stanovit podrobná pravidla pro vzájemnou spolupráci a poskytování informací mezi SZPI a Celní správou ČR (CS) při výkonu úředních kontrol. Spolupráce se týká zejména kontroly dovozu potravin ze zemí mimo EU, včetně těch, které vstupují na území EU v ČR a mají cílovou destinací v jiném státě EU a zajistit tak odpovídající ochranu trhu s potravinami v ČR i společného trhu EU. Vzájemná kooperace se vztahuje mj. i na nezbytná preventivní opatření u potravin, které mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví a potravin, pro které Evropská Komise stanovuje zvláštní podmínky pro dovoz na území EU. Dohoda o výměně informací se týká rovněž potravin určených na vývoz do zemí mimo EU s cílem zabránit vývozu potravin poškozujících lidské zdraví, nebo potravin jinak neodpovídajících právním předpisům.
 
SZPI a GŘC dohodu o spolupráci poprvé podepsali v roce 2004 a obě organizace ji pravidelně obnovují, rozšiřují a zpřesňují. S aktuálními výsledky spolupráce SZPI a GŘC je možné se seznámit mj. v tiskových zprávách SZPI z 12. 9. 2014, 8. 9. 2014 a 14. 8. 2014.
 
Zpracoval:Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí,  tel.: +420 542 426 633  
 
 
Zdroj: www.szpi.gov.cz
 


Další články