cs en de

SZPI zjistila falšování odrůd u dovozových brambor

 15. 04. 2016
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu přes 26 tun brambor z Německa, u kterých laboratorní analýza potvrdila falšování deklarované odrůdy.
 
Inspektoři SZPI odebrali kontrolní vzorek brambor v provozovně společnosti Penny Market s.r.o., který byl označen „Brambory konzumní pozdní, odrůda Gala“. Výsledek rozboru ukázal, že veškeré odebrané hlízy ve vzorku neodpovídají deklarované odrůdě a SZPI zakázala celou šarži uvádět do oběhu. Dodavatelem je centrální sklad prodejce.
 
Při kontrole dovozu inspektoři odebrali vzorek brambor v balícím provozu společnosti AGRICO Bohemia s.r.o. Zde analýza potvrdila, že deklarované odrůdě „Brambory konzumní pozdní, odrůda Jelly“ odpovídaly pouze dvě třetiny hodnoceného objemu a inspekce uložila zákaz uvádět předmětnou šarži brambor do oběhu. Dodavatelem je společnost KCB Kartoffel-Centrum-Bayern GmBH, Am Oberfeld 3, BRD-94333 Geiselhoring.
 
S dovozci inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.
 
V rámci kontrolní akce zaměřené na přítomnost reziduí pesticidů dále SZPI hodnotila celkem 20 vzorků brambor původem z České republiky, Německa, Nizozemska a Francie. Všechny vzorky vyhověly zákonem stanoveným limitům, přičemž vzorky původem z ČR v průměru vykazovaly nižší koncentrace reziduí pesticidů, než vzorky z dovozu. U většiny tuzemských vzorků nebyly vůbec rezidua pesticidů naměřeny.
 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
 
Zdroj: www.szpi.gov.cz


Další články