cs en de

Titul Farma roku 2016 putuje do jižních Čech

15.12.2016


Vítězství v jubilejním 15. ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku vybojovali Jihočeši. Letošní titul putuje na Farmu u lesa rodiny Šonkových do Sudoměřic u Bechyně. Vyhlášení výsledků tohoto klání, jehož cílem je představit široké veřejnosti prostřednictvím příběhů jednotlivých farem smysl, podstatu a přínosy rodinného hospodaření, proběhlo dnes večer v pražském Divadle ABC. Kromě několika stovek sedláků si nenechala tuto slavnostní událost ujít ani řada významných hostů v čele s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem, nechyběl ani kardinál Dominik Duka. 

Stejně jako v předchozích ročnících soutěže byly oceněné farmy přítomným představeny až v průběhu komponovaného večera, a to pomocí videoklipů. Jejich pořadí, které určila odborná hodnotitelská komise dle pěti kritérií - celkového vzhledu farmy, organizace práce, ekonomických výsledků, zamýšleného rozvoje a zapojení rodiny do chodu farmy, bylo zahaleno tajemstvím až do poslední chvíle. Jaké tedy jsou nejlepší farmy roku 2016? 
 
Vítěz soutěže - rodina Šonkových z Farmy u lesa ze Sudoměřic u Bechyně - se může pyšnit skutečně dlouhou selskou tradicí. Rod Šonků totiž v druhé polovině 16. století pozval z Uher za účelem pozvednutí selského a mysliveckého stavu tehdy chudého Bechyňska sám Petr Vok. Současnému hospodáři Jiřímu Šonkovi a jeho rodině se podařilo propojit původní hospodářskou usedlost, kde vzniklo pěkné stylové ubytování, s novou částí farmy, na níž provozuje skutečně širokou škálu činností. Ta zahrnuje výkrm brojlerů ve čtyřech moderních halách o celkové kapacitě 100 tisíc kuřat, chov masného skotu plemene aberdeen angus a obhospodařování stovky hektarů trvalých travních porostů v režimu ekologického zemědělství. Podstatná část faremních aktivit je spojena s chovem koní a provozem jezdeckého areálu, které jsou doménou manželky hospodáře Hany.      
 
 
Stříbrnou příčku obsadilo Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova, které se zabývá pěstováním dvaadvaceti odrůd vinné révy na 24 hektarech vinic na okraji nivy řeky Dyje. Z nich rodina Maděřičových od roku 1993 vyrábí vína, která jsou pojmem a synonymem kvality jak mezi odborníky, tak i řadou spokojených zákazníků ze všech koutů republiky. Nejen do pěstování, výroby vína a jeho prodeje, ale i provozu velkého penzionu a prvotřídní restaurace přímo v Moravském Žižkově dává celá rodina maximum svých zkušeností, lásky a energie. Nezanedbatelný je také další přínos jednoho ze dvou budoucích pokračovatelů rodinného podniku - Jiřího Maděřiče, coby místopředsedy Vinařské asociace ČR, která hájí zájmy a práva menších a středních vinařství. 
 
Bronz vybojovala farma rodiny Suchých ze Slavětína. Velkou zásluhu na rozkvětu této farmy má Leo Suchý, kterému před čtvrtstoletím, ačkoliv byl již v důchodovém věku, vlilo navrácení rodinného hospodářství s nemalou historickou hodnotou do žil novou energii. Z usedlosti zdecimované násilnou kolektivizací se v průběhu několika let stala prosperující farma. Na odkaz svého dědečka navázal po jeho smrti vnuk Lukáš, který se tu za pomoci ostatních členů rodiny věnuje chovu mléčného skotu a výkrmu býků o celkovém počtu 230 kusů, chovu ryb a rostlinné výrobě na 420 hektarech půdy. Součástí farmy je dětmi hojně vyhledávaná minizoo. Nedílný prvek rodinného podnikání tvoří v klidné části objektu umístěný Agropenzion Hájenka s velmi bohatou nabídkou služeb.    

Čtvrté místo náleží farmě rodiny Svobodových ze Strhař, malé podhorské obce na rozhraní Moravského krasu a Českomoravské vrchoviny. Rodiče dnešního majitele farmy Josefa Svobody po změně režimu neváhali a rozhodli se pokračovat v rodinné tradici hospodaření. Selské geny a houževnatá nátura jejich syna překonaly nepřízeň osudu včetně náhlé smrti otce. Ten by měl ze vzkvétajícího hospodářství, které dnes obnáší pěstování krmných plodin na 60 hektarech půdy, starost o devět hektarů lesa a výkrm býků v nedávno vystavěné prostorné stáji, jistě velkou radost. Svobodovým nechybí chuť do práce a elán, s nímž plánují budoucí možné aktivity na farmě, do kterých by se jednou mohly zapojit i jejich tři děti.    
 
Pětici oceněných uzavírá Dvůr Prak rodiny Tupých u Českého Šternberka. Když se roku 1995 rozhodl stavební inženýr Jan Tupý původem z Prahy zakoupit bývalý panský dvůr v kouzelné krajině nad Českým Šternberkem, nevěděl o zemědělství téměř nic. S vizí vybudovat statek dle vzoru rakouských sedláků přeměnil budovy zdevastované mnohaletým chovem prasat a nerovný terén po pěstování kukuřice na ukázkové ekologické hospodářství. 
 
Sedmdesát hektarů trvalých travních porostů slouží k chovu masného skotu plemene hereford, dvůr je centrem zemského chovu lipických koní a díky restauraci a penzionu také místem konání svateb a oslav. Další rozvoj farmy včetně plánované stavby čtyř rybníků a důrazu na krajinotvorbu již bude výzvou pro mladého hospodáře Pavla Tupého a jeho blízké. 
 
Všechny letos oceněné farmy mají mnohé společné. Tím základním faktem ale je, že navázat na tradici rodinného hospodaření a začít svobodně podnikat mohli jejich majitelé jen díky demokratickému vývoji posledních 27 let, díky restitucím a transformacím zemědělského majetku, díky vzniku tržního prostředí a odstřižení se od mentality východních mocností. 

„I proto by pro nás měly být velkým varováním snahy početné skupiny našich politiků přesvědčit společnost, že naše budoucnost je u mocností na východě. My věříme, že budoucnost je v rodinných farmách, ve svobodném trhu, ve venkově a v krajině v podobě, tak jak ji utvářeli naši předci. Stálé odmítání kolchozů, byť v jejich moderních podobách typu různých holdingů, je pro nás cestou, která nemá jinou přijatelnou alternativu,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.     
Šárka Gorgoňová, mediální oddělení ASZ ČR 
Foto01) Vítězem 15. ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku se stala rodina Šonkových z Farmy u lesa ze Sudoměřic u Bechyně.       
 
Autor: 
Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR 
tel.: 604 849 294 
e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz
 


Další články