cs en de

Univerzita Karlova vypsala vzdělávací kurz o nových trendech v ochraně přírody

 06. 10. 2015
 
Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zahajuje od letního semestru 2015/2016 nový dvouletý kurz celoživotního vzdělávání „Aktuální trendy v ochraně přírody". Je určený pro všechny zájemce z řad profesionální i dobrovolné ochrany přírody. Vhodný je zejména pro pracovníky státní ochrany přírody, kteří si chtějí doplnit své praktické zkušenosti o aktuální poznatky z teoretické ochrany přírody.
 
Přednášky začnou 12. a 13. ledna 2016. Kurz je čtyřsemestrální a probíhat bude vždy 2 dny v lednu a 2 dny v září. Nastoupit do něj je možné i v pozdějším termínu a dvouletý cyklus lze dokončit absolvováním příslušné části cyklu následného. Vzdělávací program je určený i pro studenty Přírodovědecké fakulty UK. Cílí ale také na pracovníky státní správy věnující se ochraně přírody. Poplatek za celý dvouletý cyklus činí 1000 Kč a absolventi obdrží certifikát.
 
Kurz podporuje Ministerstvo životního prostředí a Fórum ochrany přírody jako příležitost pro další odborné vzdělávání profesionálních pracovníků. Cyklus odborných přednášek reaguje na dlouhodobou absenci průběžného odborného vzdělávání s důrazem na současné trendy. Cílem je umožnit pracovníkům ochrany přírody i dalším zájemcům systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky a zároveň umožnit diskusi s předními odborníky na daná témata.
 
Přednášky budou probíhat vždy v Krajinově posluchárně v budově Přírodovědecké fakulty UK, Benátská 2, Praha 2. Program přednášek a další podrobnosti ke kurzu najdete na tomto odkazu.
 
 
Kontakty pro další informace ke kurzu:
 
Veronika Tesaříková (registrace a platby)
E-mail: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
 
Jan Frouz (organizace kurzu)
E-mail: jan.frouz@natur.cuni.cz
 
Zdroj: www.mzp.cz
 


Další články