cs en de

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách

 7.9.2015
 
Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2015 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009)
 
Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
 
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.
 
Prohlášení lze podat: elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu:
 
ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 67181 Znojmo
 
Zdroj: eagri.cz


Další články