cs en de

Úroda obilí a řepky bude proti minulému roku slabší

Podle Českého statistického úřadu (ČTÚ) sklizeň nepřekoná loňský rok, kdy úroda základních obilovin trhala rekordy. Celková úroda základních obilovin klesne zhruba o 14,1% na 6,815 miliónu tun. Sklizeň řepky se sníží přibližně o 21,8 %.

Osevní plochy základních obilovin, které činí zhruba 1 303 tis. ha, zůstaly na stejné úrovni jako loni. Menší pokles byl zaznamenán u pšenice ozimé, triticale a žita. U jarních druhů obilovin se však plochy rozšířily.
Řepka je druhou nejpěstovanější plodinou u nás. Její výměry se však snižují. Očekávaná sklizeň je kolem 1 202 tis. tun. V minulém roce se sklidilo o 5 % více.

Pšenice ozimá je i nadále vedoucí plodinou našich polí. Zabírá téměř třetinu celkové osevní plochy, která je vyměřena na 778 tis. ha. Její sklizeň je odhadnuta na více než 4 000 tis. tun. I pšenice jarní má své místo, od loňského roku se její plocha rozšířila téměř na 52 tis. ha. Výši sklizně Český statistický úřad odhaduje na 226 tis. tun.

Úroda ječmene jarního se očekává na 102 tis. tun, ječmen ozimý zhruba na 502 tis. tun. Odhadovaná produkce žita je 102 tis. tun. Očekávaná úroda ovsa je na 150 tis. tun. Úroda triticale se bude pohybovat kolem 200 tis. tun.

Český statistický úřad odhaduje celkovou úrodu přibližně o 14-20% nižší, než v loňském roce. V pětiletém období se však jedná o celkový nárůst 0,9%.

Autor: Linda Honsová

Zdroj: Český statistický úřad (ČTÚ)Další články