cs en de

V Praze jednali ministři zemědělství Visegrádské skupiny. Žádají další podporu pro producenty mléka a vepřového masa

 29.4.2016
 
Tisková zpráva – Aktuální situace na trhu s mlékem a vepřovým masem, dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie a negativní dopady na rybolov způsobené kormorány. Nad těmito tématy debatovali dnes v Černínském paláci v Praze zástupci resortu zemědělství zemí Visegrádské čtyřky spolu s představiteli Bulharska, Rumunska, Slovinska a Rakouska.
 
Zástupci Visegrádské skupiny a dalších čtyř zemí považují za kritickou především situaci na komoditních trzích. V odvětvích mléka a vepřového masa dochází k dlouhodobému tlaku na snižování ceny.

„Řada našich zemědělců se pohybuje pod výrobními náklady a někteří dokonce zvažují ukončení živočišné výroby. I proto žádáme pro producenty v tomto sektoru další mimořádnou kompenzaci minimálně ve stejné výši, jako v loňském roce,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
Zástupci resortu zemědělství jednali rovněž o dlouhodobém poklesu cen v sektoru cukru nebo dvojí kvalitě potravin na společném trhu EU. Z testů totiž vyplynulo, že nadnárodní společnosti na trh umisťují výrobky ve stejných obalech a pod stejnou obchodní značkou, ovšem v rozdílné kvalitě či množství.
 
V důsledku může jít o klamání části spotřebitelů, když v určitých zemích lze pod stejnou značkou koupit pouze výrobky s nižší kvalitou, navíc často za vyšší cenu. V případech, kdy jsou pro určitý okruh zákazníků nahrazovány hodnotnější suroviny méně hodnotnými, případně je obsažen rozdílný poměr použitých složek, hovoříme možná již o falšování potravin. Rád bych proto inicioval otevření této problematiky na Radě EU,“ uvedl ministr Jurečka.
 
Třetím velkým tématem jednání zemí V4+4 byly možnosti snížení negativních dopadů způsobených kormorány na produkci rybolovu. Populace kormoránů totiž v posledních letech mnohonásobně narostla a decimuje povrchové vody.
 
Jde o celoevropský problém, o kterém je třeba diskutovat na nejvyšší úrovni. Je nutné zavést taková regulační opatření, která umožní dlouhodobě udržovat stavy kormoránů v únosných mezích,“ řekl ministr Jurečka.
 
V závěru jednání podepsali zástupci všech osmi zúčastněných zemí společné prohlášení, které ministr Jurečka představí na zasedání Rady EU. Požadují v něm například spuštění další dočasné cílené podpory pro producenty v živočišném sektoru nebo zvýšení referenčních prahů a úpravu intervenčních cen u některých mléčných produktů.
 
 
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články