cs en de

V roce 2015 pokračoval pozitivní trend agrárního zahraničního obchodu ČR

 8.2.2016

Český statistický úřad dnes zveřejnil první výsledky agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2015, které dokládají, že pozitivní trendy započaté v roce 2012 se podařilo udržet i v uplynulém roce a smazat další část jeho záporného salda.
 
Obrat AZO se opět meziročně zvýšil, a to jak v důsledku růstu objemu vývozu, tak i dovozu, přičemž vývoz v meziročním srovnání rostl již pátým rokem po sobě rychleji než dovoz, což mělo za následek další pokles schodku AZO, a to na 18,4 mld. Kč. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 2000 a tento výsledek je o to pozitivnější, že v roce 2000 bylo podobného schodku dosaženo při obratu AZO 112,7 mld. Kč, zatímco loni to bylo při obratu 420,3 mld. Kč.
 
Podle absolutních údajů dosáhl vývoz hodnoty 201,0 mld. Kč (zvýšení proti roku 2014 o 20,7 mld. Kč), dovoz hodnoty 219,4 mld. Kč (zvýšení proti roku 2014 o 19,4 mld. Kč) a schodek AZO se tak meziročně snížil na zmíněných 18,4 mld. Kč). Výše uvedený obrat AZO znamená historické maximum a první překročení hranice 400 mld. Kč.
 
Díky přetrvávající rychlejší dynamice vývozu se ukazatel krytí dovozu vývozem dostal nad úroveň 91% (91,62%) a podíl záporného salda na vývozu se poprvé v historii dostal pod hranici 10% (9,15%).
 
Uvedené výsledky jsou o to cennější, že jich bylo dosaženo v podmínkách přetrvávajícího ruského embarga na dovoz potravin z EU a silné konkurence zboží z ostatních unijních zemí.
 
Srovnání výsledků AZO ČR v roce 2015 s předchozími obdobími

Zdroj: Český statistický úřad


Zdroj: eagri.czDalší články