cs en de

Vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku na logo „Česká potravina“

Předmět plnění je vytvoření originálního grafického Loga „česká potravina“ pro Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření a poskytnutí loga označujícího původ potravin - logo „česká potravina“ pro dobrovolné označování původu zboží a související udělení neomezené a výhradní licence pro užívání takovéhoto Loga.

MZe tímto vyzývá všechny potenciální autory k podávání nabídek na logo "česká potravina" dle v příloze specifikovaných pravidel.

zdroj: www.eagri.czDalší články