cs en de

Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice týrání zvířat na kožešinových farmách

 9.4.2015
 
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice týrání zvířat na kožešinových farmách.
 
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou (SVS) této problematice dlouhodobě věnuje zvýšenou pozornost. Pokud by se ukázalo jako opodstatněné, nebrání se ministr Marian Jurečka úpravě veterinárního zákona ve prospěch zdraví a života zvířat. Na některé informace v médiích týkající se chovů kožešinových zvířat ihned zareagovala mimořádnými neohlášenými kontrolami Státní veterinární správa. Jejich cílem bylo prošetřit současný stav i relevantnost informací z videonahrávek, které se v médiích objevily. Z výsledků kontrol vyplývá, že nebylo zjištěno porušení veterinárního zákona, ani zákona na ochranu zvířat proti týrání. V ohlášených i neohlášených kontrolách nejen těchto zařízení, bude SVS pokračovat podle schváleného víceletého plánu. Stejně striktně bude posuzováno dodržování veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články