cs en de

Výsledky chovu skotu v ČR

 7.8.2014

Český statistický úřad zveřejnil výsledky chovu skotu za první polovinu roku 2014

Podle stavu k 30. červnu 2014 se počet skotu proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 21,8 tis. kusů (tj. o 1,6 %), z toho počet krav ostatních vzrostl o 14,5 tis. ks (o 8,0 %) a počet dojených krav se nepatrně snížil o 112. kusů (o 0,0 %). Oproti 31. prosinci 2013 stavy skotu vzrostly o 4,9 %, z toho vzrostly stavy krav ostatních o 10,4 % a počet dojných krav se snížil o 0,7 %.
 
Výroba mléka dosáhla v 1. pololetí 1 428 mil. litrů, tj. ve srovnání s minulým rokem růst o 3,0 %. Průměrná denní dojivost 21,35 litru vzrostla o 3,9 %. Na 100 krav se narodilo 54,3 kusů telat (o 3,8 % více), odchovalo se 51,4 kusů telat. Úhyn telat do 3 měsíců činil 5,4 % z počtu narozených (o 2,0% bodu méně oproti stejnému období předchozího roku). Tržnost mléka byla 96,3 %. Prodej jatečného skotu meziročně vzrostl o 4,1 tis. tun ž. hm. (o 5,4 %).

 
 
Graf 1  Stavy skotu a krav k 30. 6. 2014 podle krajů
Graf 2  Výroba mléka a průměrná denní dojivost v 1. pololetí 2014 podle krajů
Zdroj: www.czso.cz
 


Další články