cs en de

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 13.2.2017

 13. 2. 2017 Včera ve večerních hodinách bylo potvrzeno 28. ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže ve Volyni, okr. Strakonice. V hospodářství bylo cca 100 ks vodní i hrabavé drůbeže, která bude během dnešního dne utracena.
Laboratorní výsledky vyšetření uhynulé labutě ze ZOO Liberec potvrdily nový subtyp ptačí chřipky H5N5, který byl před časem zachycen v Německu.
V souvislosti s ptačí chřipkou bylo v ČR od začátku roku prozatím usmrceno více než 58 000 ptáků. Ptačí chřipka byla také zatím prokázána u 50 volně žijících ptáků ve 12 krajích (zejména labutě, ale také kachny, husy a volavky).
 
10. 2. 2017 Potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky H5 v malochovu v obci Žďár nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn tří hus. V chovu celkem cca 60 ks drůbeže (slepice, kachny, husy). V průběhu dopoledne proběhlo utracení nakaženého chovu. Následně byla vydána nařízení pro uzavřená pásma. Jedná se o první ohnisko ptačí chřipky na území Královéhradeckého kraje. 
V odpoledních hodinách potvrzen nový případ ptačí chřipky H5 u uhynulé labutě patřící Zoologické zahradě Liberec. Labuť byla umístěna spolu s dalšími čtyřmi labutěmi a čtyřmi husami v uzavřené izolaci mimo areál zoologické zahrady. V podvečerních hodinách byli zbývající ptáci v ohnisku v souladu s platnou legislativou utraceni. Státní veterinární správa ve spolupráci s personálem ZOO zpřísňuje dohled nad zdravotním stavem ostatních ptáků v ZOO. Jedná se o 27. ohnisko ptačí chřipky v České republice a o třetí ohnisko na území Libereckého kraje.
Nákaza byla dosud potvrzena také u 49 uhynulých volně žijících ptáků v 11 krajích.
 
 
Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.
 
Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.
 
Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
 
Zdroj: www.svscr.cz


Další články