cs en de

Vysocepatogenní aviární influenza v ČR; aktuální informace ke dni 24.1.2017 24. 1. 2017   Nově potvrzena ptačí chřipka H5 u uhynulé labutě nalezené ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také u uhynulé kachny z Otrokovic. U labutí nalezených v Českých Budějovicích (zveřejněno 23.1.) potvrzen vysocepatogenní subytp nákazy H5N8.
23. 1. 2017  Vyšetření potvrdila nákazu aviární influenzou H5 u pěti volně žijících ptáků v různých:  dvou labutí z Českých Budějovic, jedné labutě nalezené v Jilešovicích u Opavy a labutě a divoké Husy v Javorníku v Olomouckém kraji. Došetřuje se, zda se jedná o vysocepatogenní subtyp H5N8. Ten byl nově prokázán také u uhynulých ptáků v utraceném ohnisku  v Lověšicích u Přerova. Doposud byla letos ptačí chřipka H5 v ČR potvrzena u 22 uhynulých volně žijících ptáků, u 17 z nich následně také H5N8. Od 4. do 20. ledna bylo ve Státním veterinárním ústavu na ptačí chřipku vyšetřeno celkem 374 uhynulých ptáků (z chovů i volně žijících).
 
 
Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.
 
Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.
 
Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčující podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
 
 


Další články