cs en de

Výzva Zemědělského svazu České republiky všem zemědělcům a cukrovarům

V Praze 25.8.2015 

Zástupci Zemědělského svazu ČR, Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska a Českomoravského cukrovarnického spolku společně vyzývají své členy -  pěstitele cukrovky a cukrovary v ČR, aby v případě přebytku cukrovarských řízků je nabídli k prodeji chovatelům dojených krav.
 
Níže podepsaní tak reagují na dopady velmi suchého počasí v uplynulých měsících, které zapříčinilo nedostatek objemné píce či její velmi malou výživovou hodnotu.  Významná část chovatelů skotu tak bude mít problém se zajištěním dostatečného množství krmiva. Cukrovarské řízky jsou hojně využívány i k energetickému využití, avšak v současné době je nutné, aby cukrovarské řízky prioritně posloužily jako krmivo pro skot.

Ing. Martin Pýcha
Zemědělský svaz ČR
 
Ing. Otakar Šašek
Svaz pěstitelů cukrovky Čech
 
Ing. Josef Uchytil
Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska
 
Ing. Oldřich Reinbergr
Českomoravský cukrovarnický spolek
 
Ing. Miroslav Toman
Agrární komora ČR
 
Zdroj: www.zscr.cz
 


Další články