cs en de

Vzdělání a řemeslo 2015

 
23.10.2015
autor:  Zemědělský svaz ČR
Máme za sebou již 4. ročník soutěže Jízda zručnosti, kterou pořádá Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se SOU Blatná v rámci třídenního veletrhu Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích. Zemědělský svaz zde uspořádal 3. ročník Zemědělské olympiády. Obě zemědělské soutěže byly určeny studentům středních převážně zemědělských škol a učilišť z celé republiky.
 
Jízda zručnosti
 
Veletrh Vzdělání a řemeslo, který nabízí tradičně prezentaci středních, vyšších odborných i vysokých škol pro žáky a studenty, se na výstavišti v Českých Budějovicích konal již po jednadvacáté. Díky spolupráci má Zemědělský svaz ČR tak možnost se pořádáním těchto soutěží (Jízdě zručnosti a Zemědělské olympiádě) podílet na propagaci zemědělského oboru a propagaci učebních i studijních zemědělských oborů na středních odborných či zemědělských školách. O obě soutěže je každoročně zájem jak ze strany škol, tak ze strany Výstaviště, čemuž jsme rádi a doufáme, že v této spolupráci budeme nadále pokračovat.
 
Celostátní soutěže Jízdy zručnosti se na českobudějovickém výstavišti zúčastnilo rekordních 26 studentů z dvanácti škol z pěti krajů České republiky. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si jízdu na čas a přesnost v traktoru Fendt 313Vario, který zapůjčila společnost Agromex, s. r. o. z českobudějovické pobočky. Jízdu ztížil pětitunový vlek, který pro soutěž zapůjčil Ing. Zdeněk Houška ze Zemědělského družstva Skalka se sídlem v Lipí, nedaleko Českých Budějovic.
 
Při soutěži nám opět pomáhali zástupci ze SOU Blatná, kteří připravili pravidla a postavili trať, za což jsme jim opět velmi vděční. Jako rozhodčí byli osloveni odborníci z praxe – pracovníci zemědělských podniků z okolí Českých Budějovic (Jindřich Čapek ze ZOD Blata, Tomáš Pavlásek z Agrodružstva Dolní Bukovsko, Ing. Petr Srb a Tomáš Paulů ze soukromé farmy Petra Srba v Hospozíně a Vladimír Pícha ze Zemědělství žije!), kteří pečlivě a spravedlivě hodnotili jízdu každého mladého traktoristy.
 
Na mladé traktoristy čekala nelehká trasa. Nejdříve museli projet ostrou zatáčku, poté slalom mezi kužely, následovalo zastavení na přesnost, zacouvání do „garáže“, průjezd osmičkou z kuželů a zastavení podél rampy. Jízda byla zakončena v cíli, kdy student musel zastavit traktor ve vyznačeném prostoru. Za každý neprojetý či špatně provedený úkon byly jezdci přičítán trestné body, které se přepočítávaly na trestný čas. Proto bylo nutné trasu projet nejen rychle, ale i opatrně čili zručně. A tak se třeba stalo, že nejrychlejší jezdec se díky několika málo chybám vůbec na bednu nedostal, neboť se mu připočetl trestný čas.
 
V letošním ročníku nás čekala další specifická věc. Při hodnocení jízd jsme nakonec zjistili, že nám dva závodníci zajeli stejný výsledný čas. Při rovnosti výsledných časů rozhodují trestné body, které ale měli oba účastníci také stejné, takže jsme vyhlásili 4 vítěze. 3. místo si rozdělili Martin Křiváček ze SOU Blatná a Václav Řehák ze SOŠ a SOU Nymburk, na 2. místě skončil Vladimír Bárta ze SŠ Trhové Sviny a nejlepším a nejzručnějším se stal Zdeněk Randák ze SOŠ a SOU Sušice, který obsadil první místo.
 
Ing. Jana Sixtová
 
Zemědělská olympiáda
 
Zemědělský svaz České republiky uspořádal ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské Univerzity v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo, která se koná na českobudějovickém výstavišti, již třetí ročník zemědělské olympiády. V testu znalostí, poznávacích soutěžích i manuálních zručností zvítězil Václav Petrželka ze Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech s celkovým počtem 88 bodů z možných 128 bodů.
 
Druhé místo obsadil Šimon Eichinger z VOŠ a SZeŠ Tábor s 85 body. O pouhý půl bod za ním se na třetím místě umístil Jakub Procinger z daleké SOŠ Klobouky u Brna.
 
Soutěže se zúčastnilo 13 soutěžících ze sedmi středních zemědělských škol. Soutěž zahájil test s dvaceti otázkami na všeobecné téma, z rostlinné a živočišné výroby a mechanizace. Poté studenti převážně třetích a čtvrtých ročníků absolvovali několik poznávacích soutěží plemena hospodářských zvířat, značky traktorů, semena kulturních plodin, sušené zemědělské plodiny a krmiva pro hospodářská zvířata. Následoval odhad hmotnosti přeštického selete a bulvy cukrové řepy. Aby byla zastoupena zkouška zručnosti, dojili studenti umělé vemeno na čas půl minuty, nakládali seno na kolečko a jeli slalom a v neposlední řadě také skládali anglickou uzdečku na koně.
 
A výsledky? Za půl minuty nadojen půl litr či složení uzdečky pod tři minuty jsou velmi dobré výsledky některých soutěžících. Naopak obtíže měli soutěžící při odhadu hmotnosti, ale i s poznáváním plemen hospodářských zvířat.
 
Na všechny soutěžící čekaly drobné dárky od Zemědělského svazu ČR a pro výherce navíc hodnotné ceny společností Kverneland Group Czech s.r.o., Strom Praha a.s., Agrall zemědělská technika a.s., Krone CZ a Agromachinery. 
 
Ing. Soňa Jelínková 
 
Zdroj:www.agris.cz


Další články