cs en de

Vzkaz pro pana prezidenta: Rodinné farmy slavily úspěch

Foto01 Vyhlášení výsledků soutěže Farma roku, které stojí na pomyslné nejvyšší příčce všech akcí každoročně pořádaných Asociací soukromého zemědělství ČR, bylo v letošním roce obzvláště slavnostní. Poslechnout si rodinné příběhy nominovaných, spojené se znovu nabytou svobodou a obnovením i několikasetleté tradice hospodaření, mohli návštěvníci pražského divadla ABC, kde se 10. prosince večer tato slavnost konala, již po třinácté. Navíc tak byl úspěšně završen celou řadou aktivit naplněný Rok rodinných farem, vyhlášený celosvětově Organizací spojených národů. 

Mezi širokou veřejností velmi oblíbená soutěž byla i v letošním roce terčem zájmu mnoha významných hostů i médií. Záštitu nad ní převzal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který se jí i osobně zúčastnil, stejně tak i řada dalších osobností zejména z akademické i kulturní sféry. 

Nutno ovšem podotknout, že samotný Rok rodinných farem, jemuž byla věnována celosvětová pozornost, zůstal ze strany vrcholných představitelů našeho státu zcela bez povšimnutí. Soukromí zemědělci, hospodařící již čtvrtstoletí na svých rodinných farmách, se však na sklonku tohoto roku dočkali vyjádření ze strany prezidenta Zemana, který v jednom z rozhovorů do médií prohlásil: „Velká výhoda našeho minulého zemědělství, a to nejsem žádný obdivovatel komunismu, spočívala v tzv. zemědělské velkovýrobě. Po pádu komunismu u nás vznikla iluze, že všechno zachrání rodinné farmy. Myslím si, že jsme udělali chybu, když jsme nepřevedli, i když se to v některých případech stalo, zemědělskou velkovýrobu na moderní firmy tržního hospodářství, například na akciové společnosti a když jsme začali daleko více spoléhat na rodinné farmy, které mají z uvedených důvodů nižší konkurenceschopnost.“ 

Právě vyhlášení soutěže Farma roku 2014, na které se sjela pětistovka příznivců selského stavu ze všech koutů republiky, tak bylo nejvhodnějším okamžikem selského plebiscitu. Ten jednoznačně rozhodl o zaslání otevřeného dopisu prezidentu Zemanovi jakožto reakce na jeho vyjádření, a to v tomto znění: 
„Pane prezidente, 

se zájmem jsme si přečetli vaše vyjádření k problematice rodinných farem a jejich konkurenceschopnosti uvedené v Parlamentních listech 3. prosince tohoto roku.
 
My, soukromí zemědělci hospodařící právě na rodinných farmách, chápeme vaše slova jako nejhrubší urážku naší práce i způsobu života a útok na naši svobodu, navíc v roce, který byl Organizací spojených národů vyhlášen právě Rokem rodinných farem. 
 
Vaše vyjádření o konkurenceschopnosti je navíc v příkrém rozporu se skutečností. Vámi oslavovaná socialistická velkovýroba v porovnání s tradičními rodinnými farmami ve svobodném světě nikdy a nikde konkurenceschopná nebyla. 
 
Jistě, hektarové výnosy nebo užitkovost lze zvýšit, ale to, co za sebou kolektivní hospodaření všude na světě zanechává, je devastace a vylidňování venkova, destrukce přirozených mezilidských vztahů, pošlapávání vlastnických práv a ničení krajiny. Naproti tomu skutečně konkurenceschopné zemědělství se živým a prosperujícím venkovem je všude na světě založeno právě na rodinných farmách a nezmění na tom nic ani vaše naprosto zcestná a nekvalifikovaná vyjádření, ani stesk bývalých komunistických předsedů JZD či ředitelů státních statků, od nichž zřejmě své názory čerpáte. 
 
Všude tam, kde skončily rodinné farmy, skončila také svoboda a demokracie.
 
Jako svobodní občané svobodného státu uděláme všechno pro to, aby tato situace u nás již nikdy nenastala a abyste nás ani vy, ani jiní bývalí komunisté nemohli zavléci kamsi na východ.“ 
 
Nejlepší odpovědí na prezidentova slova jsou však konkrétní příběhy a zcela nezpochybnitelné úspěchy pěti letošních nominovaných farem. Které z nich to jsou? 
 
Foto02Vítězem Farmy roku 2014 se stal rodinný statek Zapletalových z Nové Vsi I u Kolína. Tento statek s rodinnou tradicí hospodaření sahající až do 18. století je již několik let centrem živého dění v okolí. K významné diverzifikaci podnikání na farmě přispěla rodina vybudováním penzionu s mnoha doplňkovými službami a pneuservisu. Poskytuje také služby v oblasti péče o krajinu. Hlavní aktivitou farmy, do jejíhož provozu jsou zapojeny tři generace, však zůstává rostlinná výroba na 300 hektarech půdy v oblasti úrodného Polabí.  Mladý hospodář Miloslav Zapletal se nespočtem svých aktivit pro blaho obce i Podlipanska zasloužil o to, že slovo sedlák, zhanobené minulým režimem, nabylo v obci Nová Ves I své původní hodnoty a významu. 

Stříbrnou příčku obsadila Farma Hrnčíř z Proseče pod Křemešníkem, která se v tomto  tichém prostředí Českomoravské vysočiny věnuje chovu a výcviku koní. Její majitel Zdeněk Hrnčíř navázal na tradici svého otce, který zde již téměř před půlstoletím založil stanici plemenných hřebců. Kompletně opravená farma s moderními stájemi, krytou jezdeckou halou a 90 hektary luk a pastvin v režimu ekologického zemědělství slouží také jako jedna ze dvou státem uznaných odchoven pro testování a posuzování chladnokrevných koní. Zároveň je častým dějištěm chovatelských akcí. K dispozici je na farmě i zasedací místnost, nově pak apartmán v selském stylu pro potřeby agroturistiky.     
 
Bronz náleží farmě rodiny Čtrnáctých z Číčovic u Prahy, která má téměř třísetletou historii a nyní je opečovávána třemi generacemi rodu Čtrnáctých. Zdejší hospodaření je zaměřeno na intenzivní rostlinnou výrobu na 240 hektarech orné půdy, hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice, ječmen a řepka. Moderní mechanizace umožňuje poskytování služeb ostatním zemědělcům, velkým přínosem bylo v nedávné době pořízení posklizňové linky a skladu na obilniny. Vzhledu farmy velmi prospěla celková rekonstrukce obytné části a hospodářských budov. V plánu mají Čtrnáctí navýšení výměry půdy, zdokonalení skladovacích kapacit a neustálé zkvalitňování poskytovaných zemědělských služeb.     

Čtvrté místo připadlo Bison Ranchi Rožnov na Jindřichohradecku, uprostřed přírodního parku Česká Kanada, kterým si Dirk van de Poel se svou ženou Evou splnili sen o vlastní farmě s chovem méně typických hospodářských zvířat. V ekologickém režimu zde obhospodařují 300 hektarů travních porostů a věnují se jak chovu masného skotu, tak bizonů. Veškeré maso z těchto u nás poněkud neobvyklých zvířat je zpracováno v bourárně přímo na farmě a formou lákavých specialit nabízeno v restauraci. Ta je společně s penzionem součástí faremního agroturistického areálu hojně využívaného jak českou, tak rakouskou klientelou. Ve fázi realizace je zde velký konferenční sál, další ubytovací kapacity a wellness centrum.     

Pětici oceněných uzavírá Farma Jiřičná ležící v samém srdci Šumavy. Její majitelé - manželé Vítovcovi vrátili bývalý lesk části zdejšího velkostatku a podařilo se jim to na jedničku. Část z  pětačtyřicetihektarové výměry náležící ke statku spásá nejen stádo masného skotu, ale také dvacítka koní, kteří obývají nově zrekonstruované stáje. Jejich výchovu, výcvik a trénink si vzala za své starší dcera Leona, společně se svou sestrou úspěšná reprezentantka zdejšího jezdeckého klubu na mnoha parkurových závodech. K nejrůznějším aktivitám spojeným s koňmi přispěla možnost ubytování v rodinném penzionu v nedalekých Petrovicích, novinkou farmy je pořádání dětských letních táborů.   


Zdroj: www.asz.cz
 


Další články