cs en de

Zájem o zemědělskou osvětu

 Osvětový projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! má za sebou další půlrok osvěty napříč Českou republikou. Během dvou desítek akcí se podařilo oslovit více než deset tisíc dětí, které byly na naučné aktivity pozvány prostřednictvím školních výletů, či přišly samy v doprovodu rodičů. Všechny jarní akce navštívilo celkem 27 tisíc návštěvníků.
 
„Projekt se již druhým rokem snaží přibližovat zemědělské odvětví mladé generaci a odbourávat četné předsudky, které ve společnosti panují,“ vysvětluje smysl osvětového projektu předseda svazu Ing. Martin Pýcha.  
 
S poznávacími soutěžemi, zemědělskou stezkou a dalšími naučnými aktivitami se mohli návštěvníci setkat v osmnácti okresech od Klatovska až po Vsetínsko, od Semil až po Uherský Brod. Právě tam proběhla první akce v letošním roce, a tou byla soutěž Mladých talentů středních zemědělských škol. Několik dní nato se konala jedna z největších výstav, jíž se Zemědělský svaz ČR účastnil - brněnské výstaviště hostilo veletrh Techagro 2014. Naučný stánek v těsné blízkosti hospodářských zvířat byl celé dny v obležení dětí ze škol a školek.  Není proto divu, že tato výstava patřila co do návštěvnosti k nejpočetnějším. Navíc se pyšnila také dalším prvenstvím - Zemědělský svaz ČR zde totiž vyhodnocoval první celorepublikovou obrázkovou a literární soutěž pro žáky a studenty s názvem „Moderní české zemědělství očima dětí a studentů“.
 
Také další vícedenní akce bodovala. Mimořádně povedená Výstava o životním prostředí v Kolíně, kde se Zemědělský svaz stal součástí naučné stezky napříč všemi možnými obory přírodních věd, totiž přilákala do útrob kulturního domu na kolínském náměstí přes pět tisíc dětí!
 
„Kromě účasti na velkých výstavách, chovatelských dnech a soutěží spolupořádáme také Dny otevřených ve členských podnicích svazu. Chceme, aby se laická veřejnost mohla podívat do skutečného zemědělského provozu,“ vysvětluje Pýcha. Ze zemědělských podniků otevřely své brány pro veřejnost ZD Mostek, ZD Kouty, ZEA Rychnovsko, a.s, Agro Jesenice a.s., Agra Řisuty s.r.o., ZAS Mžany, a.s., ZOD Kolinec, Agropodnik Košetice, a.s., ZS Zalužany, a.s., ZD Kokory, Kralovická zemědělská a.s. a ZD Police. „Otevřít stáje a přilehlé prostory, zajistit občerstvení a bohatý program pro návštěvníky stojí podniky i spolupracující firmy mnoho úsilí, ale i financí. Proto patří všem zúčastněným velký dík za práci navíc, která však rozhodně není zbytečná,“ upozorňuje předseda svazu.
 
K zemědělským podnikům se přidaly také prodejci zemědělské techniky, kteří do svých areálů s vystavenou mechanizací pozvali děti, které velmi ochotně střídaly kabiny traktorů a kombajnů. „Byly to např. společnost Farmet a.s., Daňhel Agro a.s. a Bednar FMT, které připravily nejen pro děti pestrý program a seznámily je s nejmodernější zemědělskou technikou,“ pochvaluje si Pýcha.
 
K oblíbeným akcím patřily také chovatelské dny, např. v Roprachticích, Mžanech, Košeticích, Syřenově a Kralovicích. Kromě přehlídek skotu se zemědělská osvěta objevila také na výstavě ovcí a koz na Vsetínsku či na soutěži chladnokrevných koní při Zemědělské fakultě JČU v Českých Budějovicích.
 
O tom, že snaha ukázat dětem i neznalé veřejnosti moderní české zemědělství má smysl, svědčí i zájem návštěvníků. Někteří se na stánek Zemědělství žije! vraceli za dalšími soutěžemi, jiní si ochotně odnášeli odkaz na webové stránky www.zemedelstvizije.cz, kde jsou poznávací a naučné materiály ke stažení. „Velký zájem mají hlavně učitelé základních škol, kteří poptávají doplňující materiály k výuce této přírodní vědy,“ konstatuje Pýcha. Proto také ve spolupráci s irskou organizací Agri Aware vznikly české překlady školních sešitů s pracovními listy, které jsou na stránkách projektu volně ke stažení a velmi vhodně doplňují výuku v rámci environmentální výchovy.
 
Realizace těchto akcí by se neobešla bez sponzorů, kteří poskytují dárky, dále bez pomoci studentů středních zemědělských škol, bez pracovníků územních organizací Zemědělského svazu, spřátelených chovatelských svazů a mnoho dalších pomocníků. „A je nutné vyzdvihnout úsilí vedoucích podniků, kteří se nebáli a uspořádali ve svém areálu akci pro veřejnost. Toho si ceníme nejvíc a věříme, že budou inspirací pro další zemědělce,“ uzavírá Pýcha.
 
Kompletní výčet akcí a fotografie naleznete na webových stránkách www.zemedelstvizije.cz.


Zdroj: www.zscr.cz


Další články