cs en de

Zápis ochranné známky

 13.2.2015

Úřad průmyslového vlastnictví vydal Státní veterinární správě osvědčení o zápisu vlastní ochranné známky. Ta slouží zejména k identifikaci výrobku nebo služby, je garancí dobrého jména společnosti a také určitou zárukou ve vztahu k veřejnosti. Označení nesmí být zaměnitelné s již existujícími ochrannými známkami. Nové logo vytvořené v rámci nového grafického manuálu Státní veterinární správy je tímto považováno za jedinečné a nezaměnitelné.
 
Přestože název Státní veterinární správa existuje již řadu let, získání ochranné známky lze považovat za počáteční krok mnohem náročnějšího úkolu – dostat do povědomí veřejnosti informace o její činnosti a nadále plnit poslání veterinární správy v oblastech ochrany spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrany státního území České republiky, ochrany zdraví zvířat a ochrany zvířat před týráním.
 
Vzhled známky:
 
logo
 
O významu loga:
 
Grafická část vychází ze znaku lékařů a lékařství. Podle legendy se jedná o Aeskulapovu užovku obtáčející se o hůl, nicméně skutečnost je značně prozaičtější, jde totiž vlastně o parazita, dlouhého červa vlasovce medinského (Dracunculus medinensis), který se v některých zemích vyskytuje dodnes a parazituje lidem pod kůží, a o rozštípnutou třísku nebo špejli, pomocí níž léčili lékaři pacienty opatrným a velmi pozvolným navíjením červa na rozštípnuté dřívko. Dávní lékaři si dávali právě symbol parazita natočeného na hůl na svá vývěsní loga, aby tím demonstrovali svoji zručnost. Samotný symbol přečkal věky a v legendou pozměněné podobě se užívá dodnes s tím, že písmeno „V“ symbolizuje lékařství veterinární.[1]

Rádi bychom v této souvislosti požádali všechna média, fyzické i právnické osoby, aby v případně uvádění Státní veterinární správy jako zdroje informací používaly pouze tuto ochrannou známku a název.
 
 
Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
 
 
Zdroj: www.svscr.cz


Další články